S Arduinem se převážně pracuje jednoduše a rychle. Ovšem často nás může překvapit zapojení Arduino kompatibilních modulů, které pracují s různými komunikačními rozhraními. V takovémto případě se může uživatel dostat do úzkých a začne ve velkém prohledávat internet, aby zjistil, kam se příslušné piny zapojují. 

My si tuto věc uvědomujeme, a proto jsme připravili článek, který naše čtenáře a zákazníky jednou pro vždy zbaví tohoto problému. V následující Tabulce 1 je uvedeno, na kterých pinech Arduino platforem se nacházejí příslušná komunikační rozhraní. 

Tabulka 1: Přehled zapojení komunikačních rozhraní Arduino 

Komunikační rozhraní Označení pinu
Sběrnice Signál Arduino Nano Arduino Uno Arduino Mega Arduino Due Arduino Micro Arduino mini Arduino Pro Mini Arduino Nano
Strong V3.0
Arduino
Leonardo R3
Arduino Leonardo
Pro Micro
Arduino LilyPad Arduino MKR
WAN 1300
Serial (Serial 0)
Rx D0 (RX0) D0 D0 D0 RX1 D1 (RX1) D1 (RX1) D0 (RX0) D0 D1 (RX1) 0/rx, FTDI 5 D13
Tx D1 (TX1) D1 D1 D1 TX1 D0 (TX0) D0 (TX0) D1 (TX1) D1 D0 (TX0) 1/tx, FTDI 4 D14
Serial 1
Rx D19 D19
Tx D18 D18
Serial 2
Rx D17 D17
Tx D16 D16
Serial 3
Rx D15 D15
Tx D14 D14
I2C 0
(IIC, wire)
SDA A4 A4, SDA D20, SDA1 D20 D2 A6 A5 A4 D2, SDA D2 A4 D11
SCL A5 A5, SCL D21, SCL1 D21 D3 A7 A4 A5 D3, SCL D3 A5 D12
I2C 1
(IIC, wire)
SDA SDA1
SCL SCL1
SPI 0
MISO D12, ICSP 1 D12, ICSP 1 D50 D19 MISO D11 D12 D11 ICSP 1 D14 D12 D10
MOSI D11, ICSP 4 D11, ICSP 4 D51 D18 MOSI D12 D11 D12 ICSP 4 D16 D11 D8
SCK D13, ICSP 3 D13, ICSP 3 D52 SCL1 SCK D13 D13 D13 ICSP 3 D15 D13 D9
SS D10 D10 D53 D4 SS D10 D10 D10 D10
SPI 1
MISO ICSP 1 D17
MOSI ICSP 4 D16
SCK ICSP 3 A0
SS - D52
SPI 2
MISO ICSP 1
MOSI ICSP 4
SCK ICSP 3
SS
SPI 3
MISO SPI 1
MOSI SPI 4
SCK SPI 3
SS -
CAN
CAN Rx CANRX
CAN Tx CANTX

 

Tabulku lze stáhnout v PDF formátu zde.

Můžete si všimnout, že v určitých případech v kolonce sběrnice SPI schází pin, který obstarává SS (slave select). Nejedná se o chybu, protože lze jako SS pin využít libovolný digitální pin. Je ovšem nutné naprogramovat funkci, která z daného pinu vytvoří SS pin. Princip SS je jednoduchý. Pokud je signál v logické 0, slave komunikuje s masterem. V případě, že je signál v logické 1, komunikace neprobíhá. Každé slave zařízení musí mít vlastní SS, ale signály MISO, MOSI a SCK mohou být sdíleny s ostatními slave zařízeními. Pro více informací doporučuje tento článek.

V některých případech lze například sběrnici I2C či UART emulovat na libovolných digitálních pinech. Emulace komunikačních rozhraní však není předmětem toho článku a povíme si o ní někdy jindy.

ICSP konektor

Některé platformy (např. Arduino Nano, Uno, Mega, Due a Leonardo) disponují ICSP konektorem, jehož rozložení můžete vidět na Obrázku 1. V případě platformy Nano a Uno je konektor navíc propojen s piny SPI sběrnice. Ostatní jmenované platformy mají na konektoru ICSP SPI sběrnici nezávislou. ICSP se hojně využívá například k připojení USB programátorů.


Obrázek 1: ICSP konektor - Arduino Nano, Uno, Mega, Due a Leonardo

ICSP

Platforma Arduino Due disponuje navíc dalším nezávislým SPI rozhraním, které je kompatibilní s konektorem ICSP. Rozložení je tedy stejné jako na Obrázku 1.

Arduino LilyPad je asi nejbizarnější Arduino na trhu. Zaujme charakteristickým kruhovým tvarem a je osazen 6 pinovým konektorem pro připojení USB TTL převodníku (CH340, FTDI, ...), který slouží k naprogramování zařízení. Pořadí pinů si můžete prohlédnout na Obrázku 2.

Obrázek 2: Šesti pinové rozhraní Arduino LilyPad

FTDI

Zdroje:

[1] Arduino - Home [online]. [cit. 2018-08-28]. Dostupné z: https://www.arduino.cc

 

FB tw

Další podobné články