Termostat (resp. jeho funkci)  zná dle mého každý, kdo zavítal na náš eshop nebo návody. Mám samozřejmě na mysli elektronický, "mechanický" byste asi hledali spíše u topenářů nebo v mototechně. Takže pouze krátce – jedná se o regulační elektroniku, která v závislosti na měřené teplotě mění stav svého výstupu (většinou relé). Výstupem pak můžeme spínat různé další elektrické spotřebiče, jako např. čerpadla, ventily, ventilátory, topení, ...

Termostaty mají dva základní režimy:

  • Režim chlazení – naměři-li termostat teplotu větší, než je požadovaná (nastavená), sepne výstup. Na tento výstup může být připojen např. ventilátor, který ochladí měřený objekt.
  • Režim topení – naměři-li termostat teplotu větší, než je požadovaná (nastavená), rozepne výstup. Pokud bychom měli např. elektrický přímotop, který je připojený k termostatu, bude topit, dokud teplota v místosti nedosáhne požadované úrovně. 

Všechny termostaty v naší nabídce podporují oba pracovní režimy. Režim je však nutné před použitím termostatu nastavit (zkontrolovat), aby vám pak výsledné zapojení nefungovalo přesně opačně, než potřebujete :)

Nabídku s přehledem termostatů  shrnuje Tabulka 1.

Tabulka 1: Přehled termostatů a regulátorů teploty

Kód produktu  Napájecí napětí Min. měř. teplota (°C) Max. měř. teplota (°C) Max. spínané napětí Max. spínaný výkon Rozměry (mm) Délka vodičů teplotního snímače (m) Montáž
V DC (stejnosměrné V AC (střídavé) W (stejnosměrný) VA (střídavý, zdánlivý)
1499850379 24 V AC nebo DC –50 110 74 49 120 245 75x75x34 1 Do panelu
1506422587 12 V DC –40 120 30 49 75 245 79x43x26 1 Do panelu
1478468849 12 V DC –50 110 30 49 90 245 48x29x32 0,3 Do panelu
1505222032 12 V DC –50 110 30 49 80 245 56 x38x32 1 Do panelu
1456046853 12 V DC +20 90 30 49 90 750 36x36,5x18 0,5 Povrchová
1424027800 12 V DC –50 110 30 49 70 600 49x41x18 0,3 Povrchová
1458426591 12 V DC –20 100 30 49 80 750 67x42x18 1 Povrchová
1516614102 24 V DC –50 110 24 100 - 60x45x31 1 Povrchová
1496403726 12 V DC –50 110 12 50 - 60x45x31 1 Povrchová
1502426907 12 V DC –20 100 30 49 90 750 70x39x18 1 Povrchová

FAQ

Termostaty patří u našich zákazníků k velmi oblíbenému zboží. Přirozeně tedy dostávám spoustu dotazů ohledně vlastností, zapojení a aplikace.  Níže jsem tedy vypsal ty nejčastější.

1. Mohu k termostatu připojit zařízení Z s napájecím napětím U a příkonem P?

Odpověď naleznete v Tabulce 1. Pokud neznáte příkon zařízení, které chcete k termostatu připojit, ale znáte jmenovité napájecí napětí a proud, můžete ho vypočítat.

  • U "stejnosměrných" zařízení se příkon P vypočítá jako napětí krát proud, tedy P = U * I. Udává se ve Wattech (W).

  • U "střídavých" zařízení se zdánlivý příkon Ps vypočítá jako Ps = u * i. Udává se ve voltampérech (VA).

 

2. Mohu prodloužit přívodní kabel k teplotnímu čidlu?

Vzhledem k tomu, že všechny termostaty v Tabulce 1 používají pro měření NTC termistor, zní odpověď ano. Prodloužení kabelu má sice vliv na přesnost měření, ten je ale relativně zanedbatelný. Kabel je možno prodloužit řádově o jednotky metrů. 

 

3. Bude si zařízení pamatovat mé nastavení i po odpojení napájecího napětí?

Ano. Všechny termostaty uvedené v Tabulce 1 zachovají nastavení i po odpojení napájení.

 

4. Jaký napájecí zdroj mám k termostatu použít?

 

5. Co je to bezpotenciálový výstup (kontakt)?

Zjednodušeně řečeno je to kontakt, který při aktivaci výstupu nepřipojuje kladný nebo záporný potenciál zdroje, který napájí termostat. K takovému kontaktu je možné (nutné) přivést cizí potenciál. U takového kontaktu je tedy možné připojit na výstup např. zařízení, které je napájeno ze zdroje 230 V AC, i když je termostat napájen např. ze zdroje 12 V DC.

Máme v nabídce i termostaty, které nemají bezpotenciálový kontakt. K takovým se nesmí připojit cizí potenciál a spínané zařízení bude napájeno ze stejného zdroje, jako termostat. Výhodou je o trochu jednodušší realizace zapojení termostatu se spínaným zařízením.

 

6. Co znamená v nastavení parametr hystereze?

Jedná se o povolenou odchylku teploty od požadované (nastavené) hodnoty. Uveďme si příklad: Budeme vytápět přímotopem místnost, ve které chceme mít 22 °C. Hysterezi nastavíme na 1,5 °C. Termostat bude mít aktivovaný výstup, dokud teplota v místnosti nedosáhne 22 °C. Poté termostat vypne přímotop a místnost se začne ochlazovat. Jakmile termostat naměří teplotu 20,5 °C, opět aktivuje výstup a tedy zapne přímotop.

 

7. Co znamená v nastavení parametr "offset (korekce měření teploty)"?

Pokud se měřená teplota liší od skutečné, můžeme nastavit tuto korekci, aby se teploty shodovaly. 

 

FB tw

Další podobné články