Víceúčelový detektor USB zařízení J7-t je šikovný nástroj pro kontrolu napájení USB zařízení. Tento model obsahuje velký přehledný LCD displej, na kterém můžeme kontrolovat všechny dostupné údaje na třech různých obrazovkách.
Na vstup USB detektoru je možné připojit napětí v rozsahu 3 až 30 Voltů. Měřený proud pak může nabývat hodnot 0 až 5,1 Ampér. A detektor podporuje různé standardy nabíjení jako je například QC (QuickCharge) verze 2.0 a 3.0, BC1.2 či Apple zařízení.

Víceúčelový detektor USB zařízení J7-t

První obrazovka na prvním řádku zobrazí měřené napětí a proud. Druhý řádek udává předanou energii ve formě kapacity v jednotce miliampérhodiny. Takto můžeme například vyzkoušet nabít svůj telefon z 0 na 100 % a zjistit reálnou kapacitu baterie.
Třetí řádek má podobný údaj, kdy zde se jedná o spotřebovanou energii ze zdroje ve Watthodinách. Vedle tohoto údaje si také můžete všimnout teploty USB detektoru.
Na čtvrtém řádku můžeme pozorovat čas nabíjení připojeného USB zařízení na výstupu detektoru. Za lomítkem se nachází informační pole časovače.
Časovač funguje tak, že po stisknutí tlačítka Key 5x za sebou se dostaneme do nastavení časovače. V tu chvíli se rozbliká text OFF a my krátkými stisky tlačítka začneme na 24 hodinách. Tento čas můžeme pomocí tlačítka zmenšovat a po dosažení požadovaného času necháme detektor bez stisku tlačítka, aby potvrdil zadání. Poté můžeme připojit nabíjené zařízení a po uplynutí nastaveného času se výstup odpojí.
Pokud budeme chtít vynulovat naměřené údaje, tak toho jednoduše docílíme delším podržením tlačítka. A pro přepnutí se mezi jednotlivými obrazovkami naopak stiskneme tlačítko jednou krátce.

Víceúčelový detektor USB zařízení J7-t

Druhá obrazovka je zjednodušená varianta obrazovky první. Vidíme na ní velkým písmem zobrazení napájecího napětí a odebíraného proudu a pod nimi se nachází čas nabíjení. Na pravé straně pak vidíme odebíraný výkon ze zdroje ve Wattech, předanou energii v Ampérhodinách a spotřebovanou energii ve Watthodinách.

Víceúčelový detektor USB zařízení J7-t

Třetí obrazovka zobrazuje hlavně technické údaje o spojení detektoru a zdroje. Vidíme tedy hodnotu záporného napájecího pinu V-, poté napětí na datových pinech D+ a D- a na konci napětí na kladném napájecím pinu V+.
Po pravé straně pak můžeme pozorovat naměřený odpor na výstupu, stav časovače s teplotou detektoru, čas nabíjení a odebíraný proud na výstupu.

Víceúčelový detektor USB zařízení J7-t

A pokud by se stalo, že budete mít přepnutí USB detektor do čínštiny jako na obrázku, stačí za sebou 6x stisknout tlačítko pro přepnutí popisků do angličtiny. Pro více informací si můžete také ještě prohlédnout připravený datasheet na eshopu.

Víceúčelový detektor USB zařízení J7-t

Víceúčelový USB detektor může mít mnoho možností použití. Hodí se jak pro testování napájecích zdrojů či powerbanek, tak i pro testování propojovacích kabelů na výstupu. Můžeme tedy zjistit, jaký kabel dokáže náš telefon nabít nejrychleji, jaká je reálná kapacita baterie v telefonu či powerbanky a další.

Seznam použitých komponent:
https://dratek.cz/arduino/1664-viceucelovy-detektor-lcd-usb.html

FB tw

Další podobné články