SSR relé je výstupní modul pro Arduino. Tento modul je tvořen zmíněným polovodičovým relé (SSR=Solid State Relay) G3MB-202P od výrobce Omron. Použitý typ relé umožňuje pomocí nízkého napětí na vstupu spínat až 250 V střídavých při proudu 2 A.
Spínání modulu je řízené vstupním stejnosměrným napětím o velikosti 5 Voltů a spínací proud se pohybuje okolo 11 miliampér. Pro napájení spínacího obvodu je pak zapotřebí také napětí 5 V. Rozměry celého modulu jsou 24x32x21 mm.

SSR relé Omron G3MB-202P

Pro úspěšné propojení SSR relé a Arduino desky stačí zapojit celkem 3 vodiče. Propojíme DC+ s 5 V Arduina, DC- se zemí Arduina a CH1 s pinem D4. Pro pin CH1 je možné vybrat také jiný digitální pin, ale je nutné tuto volbu provést také na začátku programu. Na výstupní spínané svorky A1 a B1 pak připojíme obvod, který chceme spínat. Při aktivaci spínacího obvodu se jako u běžného spínače sepnou svorky A1 a B1 a může jimi protékat elektrický proud.

Schéma zapojení SSR relé Omron G3MB-202P

Ukázkový kód obsahuje na svém začátku nastavení čísla propojovacího pinu CH1 společně s vytvořením proměnné pro ukládání času posledního sepnutí a stavu výstupu.
V podprogramu setup nastavíme napájecí pin jako výstupní a poté do něj zapíšeme logickou nulu, abychom ho deaktivovali.
Nekonečná smyčka loop má na začátku v komentáři uvedené místo, v kterém můžeme vykonávat ostatní příkazy programu. Přepínání stavu výstupu se provede pokaždé, když je rozdíl mezi posledním uloženým časem a aktuálním časem více jak 1000 milisekund. V tuto chvíli provedeme negaci stavové proměnné a zapíšeme nový stav na výstupní pin. Následně uložíme aktuální čas do proměnné pro následující kontrolu a nekonečná smyčka se opakuje.

// Arduino SSR relé

// nastavení čísla propojovacího pinu
#define pinCH 4
// proměnná pro uložení času poslední změny stavu
// a stavu výstupu
unsigned long ulozenyCas = 0;
bool stav = 0;

void setup() {
 // nastavení napájecího pinu jako výstup
 pinMode(pinCH, OUTPUT);
 digitalWrite(pinCH, stav);
}

void loop() {
 // místo pro zbytek programu
 // ...

 // každých 1000 ms přepneme stav výstupu
 if (millis() - ulozenyCas > 1000) {
  // nastavení negovaného stavu na výstup
  stav = !stav;
  digitalWrite(pinCH, stav);
  // uložení aktuálního času pro následující kontrolu
  ulozenyCas = millis();
 }
}

Po nahrání ukázkového kódu do Arduino desky s připojeným SSR relé a LED diodou na výstupu dostaneme tento výsledek:
POZOR: SSR relé je primárně určeno pro spínání střídavého napětí! U stejnosměrného napětí s ním lze spínat pouze nízkoodběrové obvody s napětím maximálně 5V, jako je například LED dioda na ukázce. Cokoliv silnějšího s DC napětím už ale SSR relé nesepne!

Ukázka zapojení SSR relé Omron G3MB-202P

SSR relé Omron pro Arduino je zajímavý rozšiřovací modul, který umožňuje spínání dalších zařízení. Díky tomuto modulu tedy můžeme spínat střídavé prvky jako jsou světla, motory a další. Můžeme tedy s tímto modulem například vytvořit Arduino ovladač zásuvky, v které můžeme spínat libovolné zařízení, které má proudový odběr do 2 A.
Pamatujte ale na to, že se síťovým napětím z běžné elektrické sítě můžete pracovat pouze s velkou opatrností, protože při špatné manipulaci může být životu nebezpečné!

 

Seznam použitých komponent:

https://dratek.cz/arduino/974-arduino-uno-r3-atmega328p-1424115860.html

https://dratek.cz/arduino/1346-ssr-rele-modul-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-rele-modul-s-odporovou-pojistkou-1466629700.html

Lze také zakoupit samostatné SSR relé:

https://dratek.cz/arduino/1345-omron-ssr-rele-5v-dc-vystup-240v-ac-2a-solid-state-relay-module-g3mb-202p-1466629249.html

Nebo naopak moduly s více relé na jedné desce:

https://dratek.cz/arduino/1347-ssr-rele-modul-2-kanaly-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-pro-arduino-1466630472.html

https://dratek.cz/arduino/1348-ssr-rele-modul-4-kanaly-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-pro-arduino-1466630802.html

https://dratek.cz/arduino/1349-ssr-rele-modul-8-kanalu-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-pro-arduino-1466631011.html

FB tw

Další podobné články