Tenzometr je vstupní modul pro Arduino. Tento modul obsahuje senzor BF350-3AA, který slouží jako měřící prvek. Dále je ještě na modulu přítomný obvod pro jednodušší zpracování změn tenzometrického odporu, trimr pro nastavení nulové hodnoty a LED dioda, která indikuje připojené napětí.

Vstupní napájecí napětí je 5 Voltů a výstupní napětí na pinu OUT se pohybuje v rozsahu 0 až 3,5 Voltu. Další výrobcem dané parametry jsou vypsané na stránce produktu dratek.cz.

Tenzometr BF350-3AA

Pro úspěšné propojení tenzometru a Arduino desky propojíme celkem 3 vodiče. Připojíme 5V na +5V Arduina, OUT na pin A0 a GND na zem Arduina. Pro vstupní pin OUT lze použít také jiný volný analogový pin. Změnu je ale nutné provést také na začátku programu.

Schéma zapojení Tenzometru BF350-3AA

Ukázkový kód obsahuje na svém začátku nastavení čísla propojovacího pinu a vytvoření proměnných pro ukládání výsledků.

V podprogramu setup se nachází pouze nastavení sériové linky na rychlost 9600 baud pro tisk naměřených dat do počítače.

V nekonečné smyčce loop v prvním kroku načteme analogovou hodnotu z nastaveného pinu do proměnné a poté provedeme přepočet na procenta. Tento přepočet je provedený pomocí funkce map, kdy převedeme vstupní rozsah 0 až 700 na rozsah 0 až 100. Hodnota vstupu 700 odpovídá přibližně 3,42 Voltům, kdy maximum 1023 odpovídá 5 Voltům.

Po dokončení přepočtu vytiskneme oba údaje po sériové lince a vyčkáme po dobu 500 ms před novým během programu.

// Modul tenzometru BF350-3AA

// nastavení propojovacího pinu
#define pinOut A0
// proměnné pro uložení výsledků
int hodnota = 0;
int procenta = 0;

void setup() {
 // zahájení komunikace po sériové lince
 // rychlostí 9600 baud
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // načtení analogové hodnoty z nastaveného pinu
 hodnota = analogRead(pinOut);
 // přepočet načtených dat, z rozsahu analogu (0-700)
 // na procenta (0-100)
 procenta = map(hodnota, 0, 700, 0, 100);
 // vytištění všech informací po sériové lince
 Serial.print("Prectena hodnota: ");
 Serial.print(hodnota);
 Serial.print(" | ");
 Serial.print(procenta);
 Serial.println("%");
 // pauza před novým měřením
 delay(500);
}

Po nahrání ukázkového kódu do Arduino desky s připojeným tenzorem dostaneme například tento výsledek:

 Prectena hodnota: 0 | 0%
 Prectena hodnota: 24 | 3%
 Prectena hodnota: 243 | 34%
 Prectena hodnota: 588 | 84%
 Prectena hodnota: 694 | 99%

Tenzometr BF350 je zajímavý vstupní modul, který dokáže měřit tenzometrický odpor. Tento odpor se mění při ohýbání samotného senzoru.
V praxi tedy postupujeme tak, že senzor nalepíme na plochu předmětu, u které chceme měřit ohyb, a pomocí trimru nastavíme nulový bod. Po prohnutí plochy a tím pádem i senzoru pak můžeme detekovat ohýbání předmětu, a to dokonce s postupným nárůstem výstupní hodnoty. Jen si musíme dávat pozor na to, že odpor senzoru se na jednu stranu zvětšuje a na druhou zmenšuje. Je tedy možné nastavit nulovou polohu na 50% rozsahu a poté měřit prohnutí na obě strany.

V praxi lze tenzometr použít například pro měření prohnutí materiálů, jako senzor hrubšího zacházení či s ním vytvořit tlačítko (aktivace stlačením hrany krabičky).

 

Seznam použitých komponent:

https://dratek.cz/arduino/974-arduino-uno-r3-atmega328p-1424115860.html

https://dratek.cz/arduino/1759-tenzometr-senzor-ohybani-nizkonapetovy-1502772208.html

FB tw

Další podobné články