Převodník USB / UART je příslušenství pro Arduino. Tento programátor obsahuje čip PL2303HX, který obstarává převod z USB na sériovou linku. Na svém výstupu má celkem čtyři piny, z čehož dva jsou napájecí a dva slouží pro komunikaci. Velikost napájecího napětí je 5 Voltů.

Převodník USB / UART s PL2303HX

Pro úspěšné propojení programátoru a Arduino Lilypad desky stačí zapojit celkem čtyři vodiče. Propojíme piny GND, VCC a dále dvojici TX a RX do kříže (tedy TXD na RXD a opačně).

Převodník USB / UART s PL2303HX schéma

Pro otestování funkce programátoru můžeme vyzkoušet například jednoduché blikání LED diodou, přičemž můžeme využít toho, že vybraná ukázková deska Lilypad má nastavený v Arduino IDE pin s LED diodou pod definicí LED_BUILTIN.

// Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

Po prvním připojení programátoru s čipem PL2303 je pravděpodobné, že nebudete mít v počítači správné ovladače. Při otevření Správce zařízení tedy uvidíte například tento výsledek.

Převodník USB / UART s PL2303HX

Pro stažení ovladačů stačí navštívit tento odkaz, kde si stáhnete podle svého systému buď 64bitový nebo 32bitový instalátor a projdete ho běžným způsobem. Po instalaci se Vám zobrazí na ploše ikona pro správné nastavení ovladačů. Tento program otevřete, připojíte programátor a stisknete tlačítko Continue. Po dokončení instalace je doporučený restart počítače.
Po restartu a vypojení+zapojení programátoru by mělo být vše nastaveno, jako na obrázku níže.

Převodník USB / UART s PL2303HX

Po úspěšném nastavení ovladačů tedy můžeme přejít k nahrání programu. Jelikož tento programátor neobsahuje ovládací pin DTR, tak bude nutné ručně resetovat desku při každém nahrání.
Doporučuji tedy takový postup, že stisknete v IDE tlačítko Nahrát a poté začnete držet tlačítko Reset na desce Lilypad. Jakmile se v IDE dokončí kompilace a začne Nahrávání programu, tlačítko uvolníte a program by se měl korektně nahrát.
Pokud se tak nestane, zkuste znovu s rychlejším uvolněním restartu v okamžiku počátku Nahrávání z IDE. Výsledkem pak v tomto případě bude rozblikaná dioda na Arduino Lilypad desce.

Převodník USB / UART s PL2303HX

Tento programátor se často používá s Arduino deskami jako Lilypad či Mini, které nemají na desce vlastní USB převodník. Pokud tedy chceme použít Arduino v takovém projektu, kde nebudeme využívat časté připojení do počítače pro komunikaci či nahrávání nových programů, můžeme využít Arduino Mini či Lilypad společně s tímto převodníkem. Může se tedy jednat například o bezdrátové čidlo, meteostanici či jiné zařízení s vlastním zobrazovačem dat. Spojenou výhodou je pak menší cena a také menší spotřeba Arduino desky díky absenci převodníku. Oproti ostatním dražším převodníkům pak u tohoto modelu vidím největší nevýhodu v absenci DTR pinu pro automatické resetování desky při nahrávání programu.

Seznam použitých komponent:
https://dratek.cz/arduino/935-arduino-programator-pl2303hx.html
https://dratek.cz/arduino/966-arduino-lilypad-atmega328p.html

FB tw

Další podobné články