Peltierův článek funguje na základě Peltierova jevu. Při připojení zdroje na vstupní svorky se začne jedna strana ohřívat a druhá naopak ochlazovat. Přepínání mezi chladící a ohřívací stranou pak můžeme realizovat jednoduše obrácením polarity vstupního napětí.
Peltierovy články se vyrábí v mnoha velikostech a příkonech, přičemž například tento článek o velikosti 40x40 mm může odebírat ze zdroje maximálně 154 Wattů (při maximálním napětí 15,4 Voltu). Pro správnou chladící funkci je ale nutné dobře odvádět teplo z ohřevné strany, kdy maximální teplota by neměla přesáhnout 67 °C, jinak hrozí nenávratné poškození celého článku.

Peltierův článek

Při správném chlazení teplé strany můžeme dosáhnout rozdílu teplot chladné a teplé strany až 60-75 °C, tedy například při udržení teplé strany na 40 °C můžeme na chladné straně dosáhnout -20 až -35 °C.

Mezi výhody Peltierových článku patří jejich malé rozměry, okamžitý efekt chlazení či možnost dosažení nízkých teplot pod hranicí 0 °C. Dále mají nulovou hlučnost, pomocí změny napájecího proudu dobrou regulovatelnost a při dobrém zacházení velmi dlouhou životnost.
V praxi se ale velmi citelně projevuje jako nevýhoda například snadné přehřívání, velká spotřeba proudu či nižší účinnost ve srovnání s kompresorovým chlazením.
Jejich využití můžeme najít například v autochladničkách, kamerách či fotoaparátech s chlazeným snímačem, elektronice a počítačích.

Na eshopu můžete volit mezi více druhy článků:
https://dratek.cz/arduino/2106-peltieruv-clanek-tec1-12710-40x40mm.html
https://dratek.cz/arduino/5336-peltieruv-clanek-60w-tec1-12706.html
https://dratek.cz/arduino/5430-vodni-chladici-system-peltier-stavebnice.html

FB tw

Další podobné články