Napájecí modul LM2596 je měnič napětí typu DC-DC Step-Down. První dvojice „DC-DC“ znamená, že slouží k převodu stejnosměrného napětí na stejnosměrné. Druhý pojem „Step-down“ (nebo také buck converter) pak označuje to, že modul zvládá převod pouze jedním směrem, tedy z vyššího napětí na vstupu udělat nižší napětí na výstupu. Pokud byste ale někdy potřebovali opačný převod, tedy z nižšího napětí udělat vyšší, tak hledejte obvody s názvem „Step-up“ nebo také „Boost“.
Tento modul založený na obvodu LM2596 zvládá na svém vstupu pracovat s napětím v rozsahu 5-35 Voltů, zatímco na výstupu pak můžeme získat napětí 1,25-30 Voltů. Co se týká výstupního proudu, tak jeho maximální doporučená hodnota je 3 Ampéry.

Napájecí modul LM2596 DC-DC Step Down Buck

Jak si můžete všimnout na obrázku výše, na modulu se kromě vstupních a výstupních pájecích plošek nachází také tři trimry pro nastavení obvodu a tři indikační LED diody. Pokud se podíváte na modul ze stejného pohledu jako na obrázcích, tak trimr nalevo řídí nastavení výše výstupního napětí. Trimr napravo pak slouží pro nastavení maximálního výstupního proudu, jinými slovy se jedná o nastavení proudového omezení. Trimr uprostřed nemá žádný vliv na výstupní napětí či proud, ale slouží pro nastavení hladiny proudu na výstupu, při jejímž dosažení se rozsvítí prostřední LED dioda u výstupních plošek.
A když už mluvíme o LED diodách na výstupu, tak ta u „-„ plošky výstupu slouží pro indikaci funkce modulu obecně a rozsvítí se při připojení napětí na vstup. Horní LED dioda pak slouží pro indikaci překročení proudového omezení na výstupu.

Napájecí modul LM2596 DC-DC Step Down Buck

Napájecí modul LM2596 je šikovnou pomůckou pro každého kutila a bastlíře. Často se totiž ocitneme v situaci, kdy máme k dispozici například napájecí adaptér na 12V, ale pro Arduino potřebujeme pouze 5 nebo 3,3 Voltu na vstup. V těchto situacích nám pak velmi pomůže právě takovýto modul nebo jemu podobné.
Hlavním rozdílem oproti ostatním prodávaným modulům je pak možnost nastavit nejen napájecí napětí na výstupu, ale také maximální proud. Můžete tedy říct, že tento obvod může jednoduše nahradit laboratorní zdroj, kdy k němu můžeme připojit například panelový voltmetr a ampérmetr, vyrobit nějakou hezkou krabičku a ušetřit nemalou částku za drahé zdroje. A když už jsme u té stavby zdroje, jednoduchým způsobem lze také vyměnit každý trimr za potenciometr pro jednodušší ovládání.
Další využití nám pak nabízí prostřední trimr, díky kterému můžeme například nabíjet modulem akumulátory, a právě pomocí nastavené proudové hranice vědět, když už je akumulátor nabitý.

Seznam použitých komponent:
https://dratek.cz/arduino/1328-lm2596-dc-dc-step-down-menic-cc-cv-1466285515.html
Jednodušší varianta bez nastavení výstupního proudu:
https://dratek.cz/arduino/1303-stepdown-nastavitelny-menic-s-lm2596-dc-dc-1463386307.html
Modul s voltmetrem:
https://dratek.cz/arduino/1332-lm2596-buck-step-down-napajeci-modul-dc-4-0-40-1-3-37v-led-voltmetr-1466288945.html

FB tw

Další podobné články