K uvedení do provozu je nutný regulovatelný zdroj 15V a univerzální měřící přístroj - Avomet či digitální multimetr.Zkontrolujeme správnost zapojení všech součástí. Je-li vše v pořádku.

Modul XH-M601

Postup:

  • Trimr VR1 nastavíme na maximum proti směru hodinových ručiček
  • Trimr VR2 nastavíme na maximum ve směru hodinových ručiček

Připojíme napájecí napětí a zvyšujeme jeho hodnotu až na mez, kdy má být zahájeno nabíjení (zkoušeno na 11V). Trimrem VR2 otáčíme pomalu proti směru hodinových ručiček až do bodu, kdy sepne relé a rozsvítí se LED dioda. Nyní zvýšíme napájecí napětí na hodnotu, kdy má dojít k ukončení nabíjení (zkoušeno na 16V). Trimrem VR1 otáčíme pomalu ve směru hodinových ručiček až rozepne relé a zhasne LED dioda.
Tímto je modul nastaven a připraven pro použití.

FB tw

Další podobné články