Co je to za modul?

Modul XH-M601 je primárně určen pro kontrolované připojení nabíječky k nabíjené baterii tak, aby nedocházelo k hlubokému vybíjení a přebíjení. Modul hlídá připojení nabíječky v nastaveném rozhahu svorkového napětí baterie. Nabízí mnohostranné využití s cílem ochránít zdrojovou baterii proti nadměrnému vybití nebo přebití.

Modul XH-M601

Specifikace:

        Napájení: 12V z kontrolované baterie
        Napěťový rozsah pro sepnutí relé: 10 až 16V
        Max. zatížení kontaktu relé: 230VAC/10A

Nastavení:

K uvedení do provozu je potřeba zdroj a voltmetr. Trimr VT1 nastavíme na maximum proti směru hodinových ručiček. Trim VT2 nastavíme na maximum ve směru hodinových ručiček (viz. obr). Připojíme napájecí napětí a zvyšujeme jeho hodnotu až na mez, kdy má být zahájeno nabíjení (vyzkoušeno na 11V). Trimem VT2 otáčíme pomalu proti směru hodinových ručiček až do bodu, kdy sepne relé a rozsvítí se LED dioda. Trim VT2 upravuje citlivost sepnutí relé. Nyní zvýšíme napětí na hodnotu, kdy má dojít k ukončení nabíjení (odzkoušeno na 14,5V). Trimem VT1 otáčíme pomalu ve směru hodinových ručiček a rozepne relé a zhasne LED dioda. Tímto je modul nastaven a připraven k použití. 

Zapojení XH-M601

Modul byl vyzkoušen pro vybíjení 12V baterie.

FB tw

Další podobné články