Modul časového zpoždění s relé je vhodný pro spínání za pomoci nastavení časového odpočtu. Tento modul obsahuje celkem 18 funkcí, u kterých můžete také různě nastavovat časové zpoždění.
Prvních 8 funkcí začíná automaticky po připojení napájení k modulu, zatímco funkce 9-18 začínají pracovat až po aktivování pinu CH1.
Pro napájení modulu lze použít napětí 12 Voltů. Na výstupu pak lze spínat pomocí relé zátěž DC 0-30V/10A či AC 0-250V/10A pro kontakt NO. Pro kontakt NC je to DC 0-28V/10A či AC 0-125V/10A.
A pro spínání pinu CH1 lze použít napětí až 30V, přičemž já bych doporučil například jednoduché tlačítko, které zapojíte na DC+, tedy 12 Voltů.

Modul časového zpoždění s relé a LED displejem

Pro práci s modulem slouží 4 tlačítka pojmenovaná „SET“, „SW1“, „NUM+“ a „NUM-“. Při nastavování modulu se rozlišuje mezi krátkým stiskem a dlouhým stiskem, kdy stisk kratší než 1 sekunda je považován za krátký.
Vedle 4 číslic pro zobrazení času či počtu opakování jsou na modulu také 4 LED diody označené jako „MD“, „T1“, „T2“ a „NX“. Ty označují typ aktuálně nastavovaného parametru, tedy funkční mód Mode, časy T1/T2 a počet opakování NX. Při nastavování NX také záleží na aktuální funkci. Pokud nastavujeme u funkcí 1-6 a 11-16 čas, tak pomocí NX volíme násobič času pro T1 a T2. Například NX u funkce 3 ve tvaru „10 02“ znamená násobič času T1 x10 a pro čas T2 x2. Když bychom v tomto příkladě nastavili poté u času T1 hodnotu 100, tak to bude znamenat 100x10=1000 sekund. A v maximálním nastavení času se můžeme dostat na hodnotu 9999x99, což odpovídá cca 275 hodinám.

 

Při nastavování modulu se pohybujeme mezi 3 módy – Operační mód, Prohlížení parametrů a Nastavení parametrů.
[Operační mód]
Po připojení napájení se nám začne zobrazovat odpočet času, po kterém se nám rozsvítí aktuálně nastavená funkce, tedy například „- - 0 1“, což znamená funkci 1. Krátkým stiskem klávesy SET můžeme aktivovat úsporný režim, který vypne displej, ale zanechá funkci modulu.
Delším podržením tlačítka SET se dostaneme do módu pro Nastavení parametrů.
Delším podržením tlačítka SW1 se dostaneme do módu pro Prohlížení parametrů.
Delším podržením tlačítka NUM+ aktivujeme přepínání do úsporného režimu s vypnutým displejem, který bude zahájen po 10 sekundách. Poté můžeme vždy krátce probudit displej tlačítkem SET nebo podržet delší dobu tlačítko NUM+ pro deaktivaci úsporného módu.
Delším podržením tlačítka NUM- resetujeme časování a zastavíme odpočet. Po dalším krátkém stisku NUM- můžeme znovu začít s během nastavené funkce.

[Prohlížení parametrů]
Krátkým stiskem tlačítka SET se můžeme přepínat mezi zobrazením všech parametrů.
Dlouhým podržením tlačítka SW1 se můžeme dostat zpět do Operačního módu.

[Nastavení parametrů]
Krátkým stiskem tlačítka SET se můžeme přepínat mezi zobrazením všech parametrů.
Krátkým stiskem tlačítka SW1 se přepínáme mezi jednotlivými číslicemi na displeji pro jejich změnu.
Krátkým stiskem tlačítka NUM+ připočteme k aktuálně vybranému číslu hodnotu 1 a to až do hodnoty 9.
Krátkým stiskem tlačítka NUM- odečteme od aktuálně vybraného čísla hodnotu 1 a to až do hodnoty 0.
Delším podržením tlačítka SET se uloží nastavené parametry a modul přejde do Operačního módu.

 

Funkce 1: Po připojení napájení proběhne odpočet času T1 a po něm se aktivuje relé výstup. Čas T1 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 2: Po připojení napájení se aktivuje relé výstup, proběhne odpočet času T1 a po něm se deaktivuje výstup. Čas T1 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 3: Po připojení napájení proběhne odpočet času T1, po něm se aktivuje relé výstup, proběhne odpočet času T2 a poté se deaktivuje výstup. Časy T1 a T2 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 4: Po připojení napájení se aktivuje relé výstup, proběhne odpočet času T1, po něm se deaktivuje výstup a proběhne odpočet času T2, po jehož dokončení se opět aktivuje výstup. Časy T1 a T2 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 5: Stejná funkce jako č.3, ale opakuje se do nekonečna.

Funkce 6: Stejná funkce jako č.4, ale opakuje se do nekonečna.

Funkce 7: Stejná funkce jako č.3, ale opakuje n-krát dle nastavené proměnné NX v rozmezí 1-9999. A časy T1 a T2 lze nastavit v rozmezí 0,1 – 9999 sekundy.

Funkce 8: Stejná funkce jako č.4, ale opakuje n-krát dle nastavené proměnné NX v rozmezí 1-9999. A časy T1 a T2 lze nastavit v rozmezí 0,1 – 9999 sekundy.

Funkce 9: Při sepnutí pinu CH1 se relé výstup aktivuje. Při dalším sepnutí pinu CH1 se relé výstup deaktivuje.

Funkce 10: Při sepnutí pinu CH1 se aktivuje relé výstup. Po ukončení sepnutí pinu CH1 probíhá odpočet T1, po jehož dokončení se relé výstup deaktivuje. Čas T1 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Pokud je čas T1=0, tak relé výstup je aktivní pouze po dobu sepnutí CH1.

Funkce 11: Při sepnutí pinu CH1 začne probíhat odpočet T1, po jehož dokončení se relé výstup aktivuje. Čas T1 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 12: Při sepnutí pinu CH1 se relé výstup aktivuje a začne probíhat odpočet T1, po jehož dokončení se relé výstup deaktivuje. Čas T1 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 13: Při sepnutí pinu CH1 začne probíhat odpočet T1, po jehož dokončení se relé výstup aktivuje. Poté následuje odpočet T2, po jehož dokončení se relé výstup deaktivuje. Časy T1 a T2 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 14: Při sepnutí pinu CH1 se relé výstup aktivuje a začne probíhat odpočet T1. Po jeho dokončení se relé výstup deaktivuje a následuje odpočet T2, po jehož dokončení se relé výstup opět aktivuje. Časy T1 a T2 lze nastavit mezi 0,1 sekundy až 270 hodin. Aktivace pinu CH1 zajistí nový běh celé funkce.

Funkce 15: Stejná funkce jako č.13, ale opakuje se do nekonečna.

Funkce 16: Stejná funkce jako č.14, ale opakuje se do nekonečna.

Funkce 17: Stejná funkce jako č.13, ale opakuje n-krát dle nastavené proměnné NX v rozmezí 1-9999. A časy T1 a T2 lze nastavit v rozmezí 0,1 – 9999 sekundy.

Funkce 18: Stejná funkce jako č.14, ale opakuje n-krát dle nastavené proměnné NX v rozmezí 1-9999. A časy T1 a T2 lze nastavit v rozmezí 0,1 – 9999 sekundy.

Uvedený modul lze zakoupit zde:
https://dratek.cz/arduino/7192-modul-casoveho-zpozdeni-s-rele-a-led-displejem-dc-12v.html

FB tw

Další podobné články