Mini LCD anemometr je malý měřící přístroj, který slouží k měření rychlosti a teploty větru. Tento přístroj obsahuje velký přehledný displej, na kterém můžeme přepínat mezi pěti jednotkami rychlosti či třemi různými druhy měření. Přístroj také obsahuje šikovné poutko, díky kterému ho můžeme snadno nosit pověšený na krku či ruce. Pro napájení je nutné vložit do přístroje baterii typu CR2032, přičemž pro její vložení je nutné sundat žlutý ochranný obal.
Rozsahy měření jsou 0-30 m/s či 0-90 km/h. Rozsahy pro ostatní jednotky najdete na stránce e-shopu, odkaz je na konci návodu.

Mini LCD anemometr

Pro zapnutí přístroje stačí podržet tlačítko „MODE“ po dobu 2 sekund. Poté se nám zobrazí standardní nabídka a po 12 sekund máme podsvícený displej.
Pokud chceme změnit jednotku rychlosti či druh měření, podržíme tlačítko „MODE“ po cca 4 sekundy a na displeji začne blikat jednotka „m/s“. V tuto chvíli můžeme pomocí tlačítko „SET“ změnit jednotku rychlosti či si zvolit režim měření mezi CU/MAX/AVG (aktuální/maximální/průměrná). A pro obě možnosti vždy volbu potvrdíme tlačítkem „MODE“. Toto nastavení vydrží i při vypnutí přístroje.
Po celou dobu měření také můžeme pozorovat teplotu, přičemž při měření větru o teplotě menší než 0 °C se nám na displeji zobrazí informace „WINDCHILL“.
Pro ruční vypnutí přístroje stačí najednou stisknout obě tlačítka. Automaticky se pak přístroj vypne po cca 14 minutách nečinnosti.

Anemometr lze zakoupit zde:
https://dratek.cz/arduino/1639-mini-lcd-anemometr.html

FB tw

Další podobné články