Pro M5stick jednotky lze zakoupit různé rozšiřovací moduly, kdy pro měření analogových signálů můžeme použít například tento ADC HAT. Tento modul obsahuje obvod ADS1100, který umožňuje měřit signály o velikosti 0-12 Voltů a s rozlišením 16 bitů.

M5stick ADC HAT ADS1100

Pro jeho spojení s M5stick deskou stačí propojit 4 vodiče. Připojíme GND s GND, VCC s pinem 5V a datové piny s I2C sběrnicí. U M5stick-C modulu pak stačí použít existující pinovou lištu a jednoduše propojit modul se senzorem.

Ukázkový program najdete níže, přičemž jeho popis můžete najít na videu, které je připojeno na konci návodu. Je v něm uvedena ukázka měření napětí 0-5 Voltů díky připojenému potenciometru:

// M5 stick a jednotka ADC
// Analogově-digitální převodník
// navody.dratek.cz

// připojení potřebných knihoven
#include <M5StickC.h>
#include <Wire.h>
#include "ADS1100.h"
// vytvoření objektu ads z knihovny
ADS1100 ads;
// nastavení konstant pro měření
#define REF_VOL  3.3
#define ADC_BASE  REF_VOL/32768

void setup(void) {
 // zahájení komunikace s M5 stick jednotkou
 M5.begin();
 // zahájení komunikace po sériové lince
 Serial.begin(115200);
 // vymazání obsahu displeje a nastavení oranžové barvy pro text
 M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
 M5.Lcd.setTextColor(ORANGE);
 // nastavení I2C adresy pro ADS modul, výchozí je 0x48
 ads.getAddr_ADS1100(ADS1100_DEFAULT_ADDRESS);
 // nastavení zesílení
 ads.setGain(GAIN_ONE);     // 1x gain(default)
 // ads.setGain(GAIN_TWO);    // 2x gain
 // ads.setGain(GAIN_FOUR);   // 4x gain
 // ads.setGain(GAIN_EIGHT);   // 8x gain

 // nastavení měřícího režimu
 ads.setMode(MODE_CONTIN);    // Průběžné měření (default)
 // ads.setMode(MODE_SINGLE);  // Mód jednorázového měření

 // nastavení počtu měření za sekundu (SPS)
 ads.setRate(RATE_8);
 // ads.setRate(RATE_16);
 // ads.setRate(RATE_32);
 // ads.setRate(RATE_128);

 // nastartování měření
 ads.setOSMode(OSMODE_SINGLE);
 ads.begin();
}

void loop(void) {
 // proměnné pro kontrolu připojeného modulu
 byte error;
 // otestování komunikace s I2C modulem
 Wire.beginTransmission(ads.ads_i2cAddress);
 error = Wire.endTransmission();
 // při vrácení hodnoty 0 je připojen I2C modul
 if (error == 0) {
  // proměnné pro uložení výsledků
  int16_t result, vol;
  float temp;
  Serial.println("Zahajeni diferencialniho mereni s ADS1100");
  Serial.println(" ");
  // načtení výsledku měření
  result = ads.Measure_Differential();
  Serial.print("Digitalni hodnota mezi kanaly 0 a 1: ");
  Serial.println(result);
  M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
  // proměnná pro výpis dat na displej
  char data[20] = { 0 };
  // uložení výsledku ve formě celého čísla
  sprintf(data, "%d", result);
  // přepočet načtené hodnoty na napětí
  temp = result * ADC_BASE * 4;
  vol = temp * 1000;
  // výpis dat na displej M5 stick
  M5.Lcd.drawCentreString("Raw data ", 0, 10, 2);
  M5.Lcd.drawCentreString(data, 0, 30, 4);
  sprintf(data, "%d", vol);
  M5.Lcd.setTextColor(GREEN);
  M5.Lcd.drawCentreString("Vysledek ", 0, 90, 2);
  M5.Lcd.drawCentreString(data, 0, 110, 4);

  M5.Lcd.drawCentreString("mV", 70, 110, 2);

  Serial.println(" ");
  Serial.println("    ***************************    ");
  Serial.println(" ");
 }
 else {
  Serial.println("ADS1100 neni pripojen!");
  Serial.println(" ");
  Serial.println("    ************    ");
  Serial.println(" ");
  M5.Lcd.setTextFont(4);
  M5.Lcd.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  M5.Lcd.drawString("Modul nenalezen.", 0, 20, 2);
 }
 // krátká pauza před novým měřením
 delay(300);
}

Sestřih ze streamu:

Celý záznam:

Na eshopu můžete tento M5stack modul zakoupit zde:
https://dratek.cz/arduino/20761-m5stickc-esp32-pico-iot-vyvojovy-kit.html
https://dratek.cz/arduino/20943-m5stickc-adc-hat-ads1100.html

FB tw

Další podobné články