Pro M5stack jednotky lze zakoupit různé rozšiřovací moduly, kdy jedním ze základních je Dual Button. Tento modul obsahuje 2 jednoduchá tlačítka, která se spínají na zem.

M5stack jednotka Dual Button s dvěma tlačítky

Pro jeho spojení s M5stack deskou stačí propojit 3 vodiče, přičemž můžeme propojit modul s M5stack zařízením pomocí dodaného kabelu pomocí Grove konektoru. Pokud budete chtít zapojit modul napřímo, tak propojte GND s GND, A s pinem D22 a B s pinem D21. Piny A a B můžete připojit i na jiné volné GPIO piny, jen je nutné provést změnu taky na začátku programu.

 

Ukázkový program najdete níže, přičemž jeho popis můžete najít na videu, které je připojeno na konci návodu. Kromě dvou tlačítek z Dual Button modulu je v něm zanasena také práce s dalšími třemi tlačítky přímo na M5stack:

// M5 stack a jednotka Dual Button
// Jednotka s tlačítky
// navody.dratek.cz

// připojení potřebné knihovny
#include <M5Stack.h>
// nastavení čísel propojovacích pinů
#define MODRA  22
#define CERVENA 21
#define BUT_A  39
#define BUT_B  38
#define BUT_C  37
// struktura pro tlačítka
struct tlacitko {
 bool posledni_hodnota = 0;
 bool aktualni_hodnota = 0;
 int pin;
};
// vytvoření pole tlačítek
tlacitko pole[5];

void setup() {
 // zahájení komunikace s M5 stack
 M5.begin();
 // zahájení komunikace s napájecím čipem
 M5.Power.begin();
 // vypnutí reproduktoru
 dacWrite(25, 0);
 // nastavení čísel pinů pro tlačítka
 pole[0].pin = MODRA;
 pole[1].pin = CERVENA;
 pole[2].pin = BUT_A;
 pole[3].pin = BUT_B;
 pole[4].pin = BUT_C;
 // nastavení funkce pinů
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  pinMode(pole[i].pin, INPUT_PULLUP);
 }
 // vyčištění obrazovky a vypsání
 // prvního řádku
 M5.Lcd.clear(BLACK);
 M5.Lcd.setTextColor(YELLOW);
 M5.Lcd.setTextSize(2);
 M5.Lcd.setCursor(40, 0);
 M5.Lcd.println("Ukazka Pole tlacitek");
 M5.Lcd.setTextColor(WHITE);
 // vypsání hlavičky pro všechny informace
 M5.Lcd.setCursor(0, 25); M5.Lcd.print("Stav Modra: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 45); M5.Lcd.print(" pin Modra: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 65); M5.Lcd.print("Stav Cervena: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 85); M5.Lcd.print(" pin Cervena: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 105); M5.Lcd.print("Stav ButtonA: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 125); M5.Lcd.print(" pin ButtonA: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 145); M5.Lcd.print("Stav ButtonB: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 165); M5.Lcd.print(" pin ButtonB: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 185); M5.Lcd.print("Stav ButtonC: ");
 M5.Lcd.setCursor(0, 205); M5.Lcd.print(" pin ButtonC: ");
}

void loop() {
 // vykonání následujícího kódu pro všechna tlačítka v poli
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  // načtení aktuálního stavu pinu
  pole[i].aktualni_hodnota = digitalRead(pole[i].pin);
  // pokud se aktuální stav pinu liší od předchozí uložené
  // hodnoty, tak přepíšeme text na displeji
  if (pole[i].aktualni_hodnota != pole[i].posledni_hodnota) {
   // vymazání předchozího textu pomocí černého obdélníka
   M5.Lcd.fillRect(160, 25 + (i * 40), 100, 25, BLACK);
   M5.Lcd.fillRect(160, 45 + (i * 40), 100, 25, BLACK);
   // pokud je tlačítko sepnuté, vypíšeme následující
   if (pole[i].aktualni_hodnota == 0) {
    M5.Lcd.setCursor(160, 25 + (i * 40)); M5.Lcd.print("stisk");
    M5.Lcd.setCursor(160, 45 + (i * 40)); M5.Lcd.print("0");
   }
   // pokud je tlačítko volné, vypíšeme následující
   else {
    M5.Lcd.setCursor(160, 25 + (i * 40)); M5.Lcd.print("volne");
    M5.Lcd.setCursor(160, 45 + (i * 40)); M5.Lcd.print("1");
   }
   // uložení aktuálního stavu pro další porovnávání
   pole[i].posledni_hodnota = pole[i].aktualni_hodnota;
  }
 }
}

Sestřih ze streamu:

Celý záznam:

Na eshopu můžete tento M5stack Accel modul zakoupit zde:
https://dratek.cz/arduino/20936-m5stack-jednotka-s-tlacitky.html

FB tw

Další podobné články