Pro M5stack moduly lze zakoupit různé rozšiřovací moduly, kdy jedním ze základních je Angle, anglicky úhel. Ve skutečnosti se jedná o potenciometr uložený v malém modulu.

M5Stack jednotka ANGLE s potenciometrem

Pro jeho spojení s M5stack deskou stačí propojit 3 vodiče. Propojíme GND s GND, 5V s 5V a IN s pinem 36. Pro datový pin IN lze použít i jiný volný pin, ale je nutné to provést také na začátku programu.

M5Stack jednotka ANGLE s potenciometrem

Ukázkový program najdete níže, přičemž jeho popis můžete najít na videu, které je připojeno na konci návodu.

// M5 stack a jednotka Angle
// navody.dratek.cz

// připojení potřebné knihovny
#include <M5Stack.h>
// nastavení propojovacího pinu pro jednotku Angle
#define senzor_pin 36
// proměnná pro uložení předchozího čtení
int predchozi_cteni = 100;
// proměnná pro uložení aktuálního čtení
int aktualni_cteni = 0;

void setup() {
 // zahájení komunikace s M5 stack
 M5.begin();
 // zahájení komunikace s napájecím čipem
 M5.Power.begin();
 // nastavení pinu jako vstupu
 pinMode(senzor_pin, INPUT);
 // vypnutí reproduktoru
 dacWrite(25, 0);
 // nastavení velikosti textu
 M5.Lcd.setTextSize(4);
 // nastavení kurzoru do levého horního rohu
 M5.Lcd.setCursor(0, 0);
 // vypsání základního textu
 M5.Lcd.print("Hodnota ANGLE");
}

void loop() {
 // načtení aktuální hodnoty z pinu
 aktualni_cteni = analogRead(senzor_pin);
 // nastavení kurzoru za pevný text
 M5.Lcd.setCursor(0, 40);
 // kontrola rozdílu hodnot předchozího a aktuálního čtení,
 // při rozdílu větším než 10 se provede kód uvnitř závorek.
 // Funkce abs vrácí absolutní hodnotu (kladnou) výrazu v závorce
 if (abs(aktualni_cteni - predchozi_cteni) > 10) {
  // vyplnění čtverce za zadaných souřadnicích
  // černě pro přemazání předchozího tisku
  M5.Lcd.fillRect(0, 40, 100, 40, BLACK);
  // vytištění aktuální hodnoty na displej
  M5.Lcd.print(aktualni_cteni);
  // uložení aktuální hodnoty pro další porovnávání
  predchozi_cteni = aktualni_cteni;
 }
 // krátká pauza před novým během smyčky
 delay(50);
}

Sestřih ze streamu:

Celý záznam:

Na eshopu můžete tento M5stack Angle modul zakoupit zde:
https://dratek.cz/arduino/20931-m5stack-jednotka-s-potenciometrem.html

FB tw

Další podobné články