Pro M5stack jednotky lze zakoupit různé rozšiřovací moduly, kdy jedním ze základních je ACCEL, celým názvem accelerometer. Uvnitř modulu se nachází integrovaný obvod ADXL345.

M5Stack jednotka ACCEL s akcelerometrem ADXL345

Pro jeho spojení s M5stack deskou stačí propojit 4 vodiče, přičemž můžeme propojit modul s M5stack zařízením pomocí dodaného kabelu pomocí Grove konektoru. Pokud budete chtít zapojit modul napřímo, tak propojte GND s GND, 5V s 5V, SCL s pinem D22 a SCL s pinem D21. Piny SDA a SCL odpovídají pinům sběrnice I2C.

M5Stack jednotka ACCEL s akcelerometrem ADXL345

Ukázkový program najdete níže, přičemž jeho popis můžete najít na videu, které je připojeno na konci návodu.

// M5 stack a jednotka ACCEL
// Akcelerometr ADXL345
// navody.dratek.cz

// připojení potřebných knihoven
#include <M5Stack.h>
#include <SparkFun_ADXL345.h>

// vytvoření objektu akcelerometru
ADXL345 adxl = ADXL345();

void setup() {
 // zahájení komunikace s M5 stack
 M5.begin();
 // zahájení komunikace s napájecím čipem
 M5.Power.begin();
 // vypnutí reproduktoru
 dacWrite(25, 0);
 // zapnutí senzoru
 adxl.powerOn();

 adxl.setRangeSetting(16);      // nastavení citlivosti na 16g
 adxl.setActivityXYZ(1, 0, 0);    // Set to activate movement detection in the axes "adxl.setActivityXYZ(X, Y, Z);" (1 == ON, 0 == OFF)
 adxl.setActivityThreshold(75);   // 62.5mg per increment  // Set activity  // Inactivity thresholds (0-255)

 adxl.setInactivityXYZ(1, 0, 0);   // Set to detect inactivity in all the axes "adxl.setInactivityXYZ(X, Y, Z);" (1 == ON, 0 == OFF)
 adxl.setInactivityThreshold(75);  // 62.5mg per increment  // Set inactivity // Inactivity thresholds (0-255)
 adxl.setTimeInactivity(10);     // How many seconds of no activity is inactive?

 adxl.setTapDetectionOnXYZ(0, 0, 1); // Detect taps in the directions turned ON "adxl.setTapDetectionOnX(X, Y, Z);" (1 == ON, 0 == OFF)

 // Set values for what is considered a TAP and what is a DOUBLE TAP (0-255)
 adxl.setTapThreshold(50);      // 62.5 mg per increment
 adxl.setTapDuration(15);      // 625 μs per increment
 adxl.setDoubleTapLatency(80);    // 1.25 ms per increment
 adxl.setDoubleTapWindow(200);    // 1.25 ms per increment

 // Set values for what is considered FREE FALL (0-255)
 adxl.setFreeFallThreshold(7);    // (5 - 9) recommended - 62.5mg per increment
 adxl.setFreeFallDuration(30);    // (20 - 70) recommended - 5ms per increment

 // zapnutí detekce všech přerušení
 adxl.InactivityINT(1);
 adxl.ActivityINT(1);
 adxl.FreeFallINT(1);
 adxl.doubleTapINT(1);
 adxl.singleTapINT(1);

 // nastavení velikosti textu
 M5.Lcd.setTextSize(4);
 // nastavení kurzoru do levého horního rohu
 M5.Lcd.setCursor(0, 0);
 // vypsání základního textu
 M5.Lcd.println("Hodnota ACCEL");
 M5.Lcd.print("X | Y | Z");
}

void loop() {
 // vyčtení údajů do vytvořených proměnných
 int x, y, z;
 adxl.readAccel(&x, &y, &z);
 // vytisknutí všech údajů na displej
 M5.Lcd.setTextColor(YELLOW);
 M5.Lcd.setCursor(0, 80);
 M5.Lcd.print(x);
 M5.Lcd.print(", ");
 M5.Lcd.print(y);
 M5.Lcd.print(", ");
 M5.Lcd.println(z);
 // kontrola všech přerušení
 ADXL_ISR();
 // krátká pauza
 delay(500);
 // smazání údajů černou barvou
 M5.Lcd.setTextSize(4);
 M5.Lcd.setTextColor(BLACK);
 M5.Lcd.setCursor(0, 80);
 M5.Lcd.print(x);
 M5.Lcd.print(", ");
 M5.Lcd.print(y);
 M5.Lcd.print(", ");
 M5.Lcd.println(z);
 // vymazání předchozí zprávy o přerušeních
 M5.Lcd.fillRect(0, 120, 305, 120, BLACK);
}

void ADXL_ISR() {
 // nastavení menšího textu, barvy a pozice
 M5.Lcd.setTextSize(3);
 M5.Lcd.setTextColor(RED);
 M5.Lcd.setCursor(0, 120);
 // načtení všech přerušení do proměnné
 byte interrupts = adxl.getInterruptSource();
 // detekce volného pádu
 if (adxl.triggered(interrupts, ADXL345_FREE_FALL)) {
  M5.Lcd.println("Volny pad!");
 }
 // detekce neaktivity
 if (adxl.triggered(interrupts, ADXL345_INACTIVITY)) {
  M5.Lcd.println("Neaktivita!");
 }
 // detekce aktivity
 if (adxl.triggered(interrupts, ADXL345_ACTIVITY)) {
  M5.Lcd.println("Aktivita!");
 }
 // detekce dvojitého poklepání
 if (adxl.triggered(interrupts, ADXL345_DOUBLE_TAP)) {
  M5.Lcd.println("Dvoji poklepani!");
 }
 // detekce poklepání
 if (adxl.triggered(interrupts, ADXL345_SINGLE_TAP)) {
  M5.Lcd.println("Poklepani!");
 }
}

Sestřih ze streamu:

Celý záznam:

Na eshopu můžete tento M5stack Accel modul zakoupit zde:
https://dratek.cz/arduino/20938-m5stack-3osy-akcelerometr.html

FB tw

Další podobné články