Pro M5stack či M5stick jednotky lze zakoupit různé rozšiřovací moduly. Já jsem zde vybral M5stack LoRa modul, který jsem vyzkoušel společně s Dragino Shieldem pro Arduino Uno.

M5stack ADC převodník ADS1100

Použitý program vychází z ukázkového příkladu, viz záznam.:

/*
  hardware: M5Stack unit ADC
  connect: PORTA(21, 22) or PORTC(17, 16)
*/
#include <M5Stack.h>
#include <Wire.h>
#include "ADS1100.h"

ADS1100 ads;

void setup(void)
{
  M5.begin(true, false, false);
  M5.Power.begin();
  Serial.begin(115200);
  M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
  M5.Lcd.setTextColor(ORANGE);

  // The address can be changed making the option of connecting multiple devices
  ads.getAddr_ADS1100(ADS1100_DEFAULT_ADDRESS);  // 0x48, 1001 000 (ADDR = GND)

  // The ADC gain (PGA), Device operating mode, Data rate
  // can be changed via the following functions

  ads.setGain(GAIN_ONE);     // 1x gain(default)
  // ads.setGain(GAIN_TWO);    // 2x gain
  // ads.setGain(GAIN_FOUR);   // 4x gain
  // ads.setGain(GAIN_EIGHT);   // 8x gain

  ads.setMode(MODE_CONTIN);    // Continuous conversion mode (default)
  // ads.setMode(MODE_SINGLE);  // Single-conversion mode

  ads.setRate(RATE_8);      // 8SPS (default)
  // ads.setRate(RATE_16);    // 16SPS
  // ads.setRate(RATE_32);    // 32SPS
  // ads.setRate(RATE_128);    // 128SPS

  ads.setOSMode(OSMODE_SINGLE);  // Set to start a single-conversion

  ads.begin();
}

void loop(void)
{
  byte error;
  int8_t address;

  address = ads.ads_i2cAddress;
  // The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
  // a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0)
  {
    int16_t result;

    Serial.println("Getting Differential Reading from ADS1100");
    Serial.println(" ");
    result = ads.Measure_Differential();
    Serial.print("Digital Value of Analog Input between Channel 0 and 1: ");
    Serial.println(result);
    M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
    char data[20] = { 0 };
    sprintf(data, "%d", result);
    M5.Lcd.drawCentreString(data, 160, 100, 4);
    float result_f = result / (2.52); // 12V divider to ~5V
    sprintf(data, "%f mV", result_f);
    M5.Lcd.drawCentreString(data, 160, 140, 4);
    Serial.println(" ");
    Serial.println("    ***************************    ");
    Serial.println(" ");
  }
  else
  {
    Serial.println("ADS1100 Disconnected!");
    Serial.println(" ");
    Serial.println("    ************    ");
    Serial.println(" ");
    M5.Lcd.setTextFont(4);
    M5.Lcd.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
    M5.Lcd.drawString("No Found ADC sensor.",20, 100, 4);
  }

  delay(1000);
}

Sestřih z vysílání:

Celý záznam:

Na eshopu můžete tyto M5stack moduly zakoupit zde:
https://dratek.cz/arduino/20926-m5stack-esp32-grey-vyvojovy-kit-pro-iot.html
https://dratek.cz/arduino/20934-m5stack-adc-prevodnik-i2c.html

FB tw

Další podobné články