Indukční přibližovací čidlo LJ12A3-4-Z/BY je vstupní modul pro Arduino. Tento senzor dokáže bezdotykově detekovat kovové objekty v těsné blízkosti snímací části, tedy maximálně 4 milimetry před čidlem. Díky robustnímu pouzdru se tento senzor vyznačuje dlouhou životností společně s velkou odolností.
Co se týká elektrických vlastností, tak tento senzor slouží jako NO (normálně otevřený) spínač, který lze napájet napětím v rozsahu 5-36 Voltů. A pokud byste s ním chtěli napřímo spínat zátěž, tak to lze až do proudu 300 mA. Rozměry tohoto indukčního čidla jsou pak průměr 12 mm a délka 64 mm.

Indukční přibližovací čidlo

Pro úspěšné propojení indukčního čidla a Arduino desky je nutné zapojit celkem 3 vodiče a jeden rezistor. Propojíme hnědý vodič s +5V Arduina, černý vodič s pinem D2 a modrý vodič se zemí Arduina. Rezistor o velikosti 1k-10k pak zapojíme mezi piny D2 a GND, přičemž se jedná zapojení pull-down. Odpor není nutný, ale doporučuji ho použít kvůli zamezení rušení.
Pro digitální vstup je nutné vybrat pin, který slouží jako přerušovací. Seznam těchto pinů pro jednotlivé desky si můžete prohlédnout zde, u Arduino UNO desky jsou to například piny D2 a D3.

Indukční přibližovací čidlo schéma

Ukázkový kód obsahuje na svém začátku nastavení čísla propojovacího pinu a vytvoření proměnné, do které budeme ukládat čas poslední aktivace čidla.
V podprogramu setup provedeme nejprve inicializaci sériové linky s rychlostí 9600 baudů a poté nastavíme detekci přerušení na náš datový pin, kdy při nástupné hraně (RISING) bude vykonán podprogram prerus.
Nekonečná smyčka loop je v této ukázce jednoduchá, kdy vždy v prvním kroku vytiskneme informaci o času od poslední aktivace čidla. A poté už jen počkáme po nastavený čas před novým během smyčky.
V podprogramu prerus se provedou dvě jednoduché operace. Nejprve vytiskneme informaci o detekování sepnutí čidla a následně uložíme do proměnné aktuální čas, abychom mohli s touto proměnnou pracovat ve smyčce loop.

// Indukční čidlo

// nastavení čísla propojovacího pinu
#define pinVstup 2
// proměnná pro uložení času aktivace
unsigned long casAktivace = 0;

void setup() {
 // inicializace komunikace po sériové lince
 // rychlostí 9600 baud
 Serial.begin(9600);
 // nastavení přerušení na pin 2 (int0)
 // při nástupné hraně (log0->log1) se vykoná program prerus
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinVstup), prerus, RISING);
}

void loop() {
 // pravidelná informace o času od poslední detekce
 Serial.print("Cas od posledni aktivace cidla: ");
 Serial.print(millis() - casAktivace);
 Serial.println(" ms.");
 // pauza před novým během smyčky
 delay(1000);
}
void prerus() {
 // výpis informace při detekci
 Serial.println("Detekovano sepnuti cidla!");
 // uložení času aktivace
 casAktivace = millis();
}

Po nahrání uvedeného ukázkového kódu do Arduino desky s připojeným indukčním čidlem dostaneme například tento výsledek, kde si můžete všimnout, že jsem 2x sepnul čidlo přiblížením kovového objektu.

Detekovano sepnuti cidla!
Cas od posledni aktivace cidla: 508 ms.
Cas od posledni aktivace cidla: 1509 ms.
Cas od posledni aktivace cidla: 2509 ms.
Cas od posledni aktivace cidla: 3510 ms.
Detekovano sepnuti cidla!
Cas od posledni aktivace cidla: 636 ms.

Indukční přibližovací čidlo je šikovný senzor, který nám umožňuje detekovat kovové předměty v těsné blízkosti senzoru. Tyto čidla se často používají v průmyslu, kde je třeba v různých krocích výroby detekovat kovové předměty. Avšak i v domácím prostředí můžeme toto čidlo využít například pro detekování otevření dveří, okna či skříňky, kdy můžeme jednoduchým přidáním kovového plíšku udělat z jakékoliv plochy detekovatelnou. A za dobrou cenu dostáváme kovové čidlo, které vydrží i hrubší zacházení.

Seznam použitých komponent:
https://dratek.cz/arduino/1258-klon-arduino-uno-r3-atmega328p-ch340g-usb-typ-b-kabel-1459967190.html
https://dratek.cz/arduino/1140-indukcni-priblizovaci-cidlo-lj12a3-4-z-bx-1449885814.html

Doplňující info:
Některá indukční přibližovací čidla mohou fungovat až od deklarovaných 6-6.5 V. V tom případě pak není možné použít jejich výstup napřímo, protože toto napětí vyšší než 5V by mohlo vést ke zničení Arduina. Toto lze ale vyřešit například odporovým děličem či převodníkem napěťových úrovní.

FB tw

Další podobné články