Digitální termostat -50 až 110 °C je kompletní modul, který umožňuje uživateli nastavit automatické spínání různých zařízení. Tento modul se vyznačuje tím, že obsahuje LED displej a paměť, takže při výpadku zdroje napájení nepřijdeme o naše nastavení. Teplotní rozsah měření je -50 až 110 °C a přesnost měření je 0,1 °C. Hystereze spínání je nastavitelná v rozsahu od 0,1 do 15 °C. Obnovovací frekvence měření teploty je pevně nastavená na 0,5 s. Co se týká parametrů pro spínání výstupu, tak maximální výstupní spínané napětí je 250 VAC a proud maximálně 20 A. Veškeré měření teploty je realizováno skrze připojený senzor NTC 10 K ve vodotěsném pouzdře. A kromě zmíněného LED displeje pro zobrazení teplot a položek v menu je na modulu také LED dioda, která indikuje aktuální stav relé, tedy jestli je sepnuto či rozepnuto.

Digitální termostat -50 až 110 °C

Schéma zapojení je jednoduché. Pro napájení termostatu stačí připojit napájecí zdroj stejnosměrného napětí o velikosti 12 V mezi svorky +12V a GND. A samotnou zátěž pak připojíme na svorky K0 a K1.

Schéma zapojení Digitálního termostatu -50 až 110 °C

Nastavení chování tohoto termostatu je velice jednoduché. Po připojení napájecího napětí se nám na displeji jako první zobrazí aktuální teplota změřená pomocí teplotního senzoru. Pro veškerou práci máme k dispozici tři tlačítka – první tlačítko SET slouží ke vstupu do nastavení a tlačítka + a pro změnu nastavení teploty či statusu. Jako první můžeme stisknout krátce tlačítko SET a rozbliká se nám na displeji spínací teplota, kterou můžeme pomocí tlačítek + a – nastavit na námi požadovanou hodnotu. Po nastavení požadované hodnoty můžeme buď potvrdit volbu tlačítkem SET nebo stačí vyčkat několik vteřin a menu se nám vrátí zpět na zobrazení aktuální teploty ze senzoru.

Pro vstup do nastavení je nutné tlačítko SET podržet na přibližně tři vteřiny, přičemž jako první se nám objeví volba P0. Těchto voleb je celkem sedm – P0 až P6. Mezi volbami se pohybujeme tlačítky + a – a pokud chceme nějakou změnit, stačí stisknout tlačítko SET a upravit příslušnou hodnotu. Nyní si tedy můžeme projít celé nastavení.

Volba P0 obsahuje nastavení volby chování termostatu, kdy lze přepínat mezi módy C (cooling – chlazení) a H (heating – ohřev). Zjednodušeně jde o to, že ve výchozím módu C dochází k sepnutí relé po dosažení nastavené teploty – například zapnutí ventilátoru pro zchlazení při dosažení vysoké teploty. Druhý mód H pak funguje naopak, tedy pokud je teplota senzoru menší než nastavená mez, tak je relé sepnuté a po dosažení nastavené teploty se relé vypne – například ovládání topení v domácnosti.

Volba P1 obsahuje nastavení hystereze, kterou lze nastavit v rozsahu 0,1 až 15 °C (výchozí hodnota 2 °C). Hystereze v praxi funguje tak, že když máme například mód ohřívání a dosáhneme požadované teploty, tak následný pokles bude detekován až po spadnutí teploty pod hodnotu limitu + nastavené hystereze.

Volba P2 obsahuje nastavení horního limitu termostatu (výchozí hodnota 110 °C) a volba P3 naopak nastavení dolního limitu termostatu (výchozí hodnota -50 °C). Jedná se o limity, které slouží pro nastavování spínací teploty, následně tedy můžeme nastavit spínací teplotu pouze v rozsahu P2 až P3.

Volba P4 nám umožňuje nastavit offset teploty -7 °C až 7 °C (výchozí hodnota 0 °C), tedy přičíst nebo naopak odečíst od měřené teploty až 7 stupňů Celsia. To se nám může hodit v případě, že bychom věděli například o nějaké tepelné izolaci, která nám způsobuje chybu měřené teploty oproti reálné.

Volba P5 obsahuje nastavení opožděného startu v rozmezí 0 až 10 minut (výchozí hodnota 0 minut). A poslední volba P6 umožňuje zapnout upozornění na vysokou teplotu 0 °C až 110 °C (výchozí hodnota OFF - vypnuto), kdy při této teplotě dochází k rozpojení relé (bezpečnostní odstavení po přehřátí zařízení).

 

Co se týká displeje, tak v běžných situacích zobrazuje buď teplotu nebo položky menu. V dalších situacích ještě můžeme narazit na hodnotu LLL, která značí nepřipojené teplotní čidlo, HHH teplotu mimo rozsah a nebo --- při upozornění na vysokou teplotu (volba P6).

 

Digitální termostat -50 až 110 °C lze použít všude, kde chceme vytvořit automatický systém spínání ať už ohřevných nebo chladících systémů. Mezi jeho výhody patří jak už zmíněné jednoduché ovládání, tak i například malé rozměry 48,5 x 40 mm.

 

Odkaz na tento termostat v e-shopu:

http://dratek.cz/arduino/956-digitalni-termostat-50-az-110-c-1424027800.html

FB tw

Další podobné články