Digitální osciloskop DSO138 je jednoduchá a levná varianta pro kutily, kteří chtějí levný jednokanálový osciloskop. Osciloskop obecně je elektronický měřící přístroj, který je určený na měření časových průběhů veličin, které se dají převést na elektrické napětí.

Tento model DS0138 je dodávaný jako hotový modul a obsahuje hlavní desku s displejem a měřící kabelovou sondu. Osciloskop zvládá měřit signály o frekvenci 0 až 200 kHz. Maximální vzorkování je pak 1 MSA/s. Citlivost vstupního napětí je možné přepínat od 10 mV až po 5 V na dílek na displeji. Maximální velikost vstupního napětí je 50 V, přičemž zobrazit je displeji možné maximálně napětí o velikosti 40 V. A pro napájení celého modulu je pak vhodné použít napájecí zdroj o hodnotě 8 až 12 V. Další výrobcem dané parametry jsou vypsané zde na stránce produktu dratek.cz.

Digitální Osciloskop DS0138

Pro první spuštění osciloskopu je nutné připojit napájecí adaptér do konektoru na pravém horním rohu desky. Poté se nám načte program nahraný v řídícím mikrokontroléru na desce a uvidíme obrazovku s rozložením všech prvků. Spodní USB konektor slouží pro komunikaci s řídícím mikrokontrolérem, přičemž při běžném použití to není nutné.

Digitální Osciloskop DS0138

Jak můžete vidět na obrázku výše, obrazovka obsahuje všechny důležité prvky. Na horní straně máme vlevo informaci o stavu snímání dat – Running (probíhá měření) nebo HOLD (zastaven průběh). Na středu horní lišty je ukazatel posunu středu detekovaného signálu. A napravo se nachází hodnota synchronizačního (trigger) napětí.

Uprostřed obrazovky je to nejdůležitější – samotný průběh měřeného signálu.

Na spodní liště je vlevo zobrazena hodnota citlivosti napětí – tedy hodnota napájecího napětí mezi jednotlivými dílky na obrazovce. Vzhledem k tomu, že má displej na výšku 8 dílků, tak při zobrazené citlivosti 0.5 V bychom mohli pozorovat napětí o velikosti až 4 V (8*0,5).

Vedle citlivosti je vytištěna informace o nastavené vazbě (AC/DC/GND). Pokud tedy máme signál, který obsahuje jak střídavou, tak i stejnosměrnou složku, můžeme si tyto složky filtrovat pomocí nastavené vazby.

Dalším údajem je časová základna. Tu je možné nastavit v rozsahu 500 s až 10 us na dílek. Poslední dva údaje na spodní liště jsou věnované synchronizaci – mód synchronizace (AUTO, NORMal, SINGle) a nastavení detekované hrany (náběžná nebo spádová).

Digitální Osciloskop DS0138

Pro ovládání osciloskopu DS0138 jsou na modulu přítomné celkem tři přepínače a pět tlačítek. Tři přepínače na levé straně slouží na nastavení vazby (coupling CPL), citlivosti v řádech napětí (SEN1) a citlivosti v násobcích napětí (SEN2). Citlivost vstupního napětí je počítána z obou nastavení přepínaču „SENx“, kdy například pro citlivost 0,5 V nastavíme přepínač „SEN1“ na hodnotu 0,1 V a přepínač „SEN2“ na hodnotu X5 (0,1 * 5 = 0,5 V).

Po pravé straně modulu se nachází čtyři tlačítka pro ovládání zařízení a poslední páté „RESET“ slouží pro reset celého modulu. Tlačítkem „SEL“ se přepínáme mezi všemi nastavitelnými prvky na displeji, kdy aktivní je vždy označen tyrkysově modrou barvou (údaje jsou v tyrkysovém rámečku a ovládací prvky získají tyrkysovou barvu). Pro zvolený prvek můžeme provádět změny pomocí tlačítek „+“ a „-“. A pro zastavení průběhu či potvrzení nabídky slouží vrchní tlačítko „OK“. Na spodní straně modulu se také ještě nachází LED dioda, která je označena „TRIGGED“ a blikáním označuje synchronizaci vstupního signálu.

Digitální Osciloskop DS0138

Na závěr ještě několik tipů. Pokud máme označenou volbu časového rozsahu, tak při podržení tlačítka „OK“ na tři sekundy se nám objeví na displeji naměřené hodnoty vstupního signálu, jako je frekvence, perioda, střída a detailní informace o napětí.

Na modulu se také nachází testovací obvod, který generuje obdélníkový signál o frekvenci 1 kHz a napětí přibližně 3,7 Vpp (špička-špička). Tento obvod můžeme proměřit při zapojení červené svorky sondy na konektor J2 na horní části desky a slouží jak pro jednoduchý test osciloskopu, tak zároveň ke kalibraci sondy, kdy celý návod je uveden v přiloženém letáku v balení.

 

Seznam použitých komponent:

https://dratek.cz/arduino/1229-digitalni-osciloskop-ds0138-200khz-1458409845.html

FB tw

Další podobné články