Infračervený teploměr GM320 je skvělá pomůcka pro bezkontaktní měření teploty. Tento ruční digitální teploměr lze použít k měření horkých, nebezpečných nebo špatně přístupných objektů z bezpečné vzdálenosti.
Teploměr je složený z optické soustavy, teploměru, zesilovače signálu, obvodu pro zpracování dat a LCD displeje. Měřící rozsah je přibližně -50 až 380 °C, přičemž přesnost je ±1,5 °C.
Bezkontaktní infračervený teploměr GM320
Pro ovládání se nachází na těle celkem čtyři tlačítka. U displeje je to vlevo tlačítko pro vypínání/zapínání zaměřovacího laserového ukazovátka, uprostřed tlačítko pro přepnutí měřících jednotek a vpravo tlačítko pro vypnutí podsvícení displeje. Poslední tlačítko je spoušť na držadle, kterou se zařízení zapíná a zároveň po dobu jeho držení probíhá měření. Po uvolnění tlačítka pak zůstává na displeji poslední naměřená teplota a po cca sedmi sekundách se zařízení uspí.
Ovládání bezkontaktního infračerveného teploměru GM320
Infračervený digitální teploměr GM320 je vhodné zařízení pro situace, kdy potřebujeme měřit teplotu na takových místech, kde by bylo nevhodné či přímo nebezpečné přikládat normální teplotní čidla jako třeba termočlánky apod. Hodí se tedy například pro měření teploty elektronických přístrojů, kontrolu teplot v kuchyni, v dílně či třeba na měření úniku tepla skrze zdi a okna v domě. Za velkou výhodu tohoto zařízení také považuji to, že běží na dvě AAA baterie (nejsou součástí balení) a pro maximální úsporu se teploměr po měření automaticky uspí.

Seznam použitých komponent:
https://dratek.cz/arduino/1687-laserovy-infracerveny-digitalni-teplomer-gm320-1501482530.html

FB tw

Další podobné články