Tento projekt jsem vymyslel proto, abychom nezapomínali zhasínat na našem WC. Pokud je místnost prázdná a svítí uvnitř světlo, rozsvítí se před záchodem na Arduinu kontrolka, která zhasne po vypnutí vypínače světla. Tak bezpečně víme, že jsme zapomněli zhasnout. Na WC je umístěn fotorezistor zapojený dle schématu.

Celé to napájím 2500 mAh powerbankou, kterou musím jednou za půl dne vyměnit. Střídám periodicky dvě powerbanky. Dalo by se to však po úpravě napájet z větší baterie nebo 5 V nabíječkou ze sítě. Zařízení má odběr pod 10 mA.

Dokáže rozeznat zbytkové denní světlo proudící ze světlíku, který vede do lodžie, od svítící žárovky.

Hlídač zhasnutého světla

Hlídač zhasnutého světla

Schéma zapojení senzoru:

Hlídač zhasnutého světla schéma

Zdrojový kód:

/*
 Může vyžadovat úpravy nastavení prodlev a rozsahu pro konkrétní místnost zvlášť,
 vystup z děliče 10K odporu a fotorezistoru -> A0
*/
void setup() {
 Serial.begin(9600); //inicializace seriove linky
 pinMode(13, OUTPUT); //inicializace vystupu
}

void loop() {

 int mereni = analogRead(A0); //cteni hodnoty fotorezistoru
 int soucet;
 int prumer;
 for (int i = 0; i < 15; i++); { //provedení 15 měření pro ustálení výsledku
  mereni = analogRead(A0);

  soucet = + mereni; //uložení výsledku pro následné zrpůměrování
  prumer = (mereni / 15); //výpočet průmeru z 15 mereni
  Serial.println(prumer); //odeslani prumeru na seriovou linku
  delay(1000);
 }
 if ((prumer >= 25) and (prumer < 35)) {
  delay(15000);
  digitalWrite(13, HIGH); //svetlo sviti
 }
 else {
  digitalWrite(13, LOW); //je tma nebo pronika denni svetlo
 }
}
FB tw

Další podobné články