V tomto článku si ukážeme praktickou ukázku. Jedná se o programátorské „Ahoj světe“ – blikání LED diodou, které lze bez dalších součástek realizovat s vývojovou deskou. Ve většině dalších návodů budu pracovat s vývojovou deskou Arduino Duemilanove, ale u ostatních desek je postup víceméně totožný. Pro blikání LED diodou budeme potřebovat vývojovou desku, propojovací USB kabel a počítač se staženým programem Arduino IDE. Pokud připojujete desku poprvé a nenainstalují se vám automaticky ovladače, stačí doinstalovat ovladače ručně ze složky arduino-1.x.x/drivers. Po připojení desky si zkontrolujeme číslo COM portu, například v Zařízení a tiskárny. V mém případě je to COM4.

Blink Arduino IDE

Na stránkách http://arduino.cc/en/Main/Software lze stáhnout vždy aktuální verzi vývojového prostředí IDE. Při psaní článku byla dostupná verze 1.5.7. Po stažení a nainstalování programovacího prostředí tedy můžeme spustit Arduino IDE. Jednoduchou ukázku programu blikání lze nalézt mezi příklady jako program Blink, viz obrázek s přeloženými komentáři.

Blink Arduino IDE

Pro správné nahrání je nutné ještě zvolit správnou verzi Vývojové desky a také komunikační port COM. Já tedy volím Arduino Duemilanove s procesorem ATmega328 a Port COM4. Pro kontrolu syntaxe vytvořeného programu slouží první tlačítko Ověřit a pro nahrání programu do mikrokontroléru tlačítko Uploadovat.

Arduino IDE zvolení desky

Pokud se Vám podařilo správně nahrát program, měla by vám na vývojové desce pravidelně blikat LED dioda. Nyní se můžeme pustit do úprav časování. Můžete zkusit měnit dobu svícení – je udaná v milisekundách, 1000 milisekund odpovídá 1 sekundě a hodnota se nastavuje u příkazu delay(čas).

Blink Arduino

Mezi další úpravy pro začátek bych zařadil vytváření vlastních funkcí, zde uvádím příklad. Vytvořil jsem v něm funkci blikani(), která obsahuje blikací sekvenci a v hlavním programu je voláná dvakrát s různými pauzami. Po nahrání do vaší vývojové desky uvidíte výsledek nepravidelného blikání.

// Blink
// navody.dratek.cz
 int led = 13; // definování proměnné pro LED diodu
void setup() {
 // nastavení led jako výstup
 pinMode(led, OUTPUT);
 }
void blikani() // funkce pro blikání
 {
 digitalWrite(13, HIGH); // zapne LED
 delay(2000); // vyčká 2 sekundy
 digitalWrite(13, LOW); // vypne LED
 delay(1000); // vyčká 1 sekundu
 }
void loop() {
 blikani(); // zavolání funkce blikání
 delay(500); // vyčká 0,5 sekundy
 blikani(); // znovuzavolání funkce blikání
 delay(1000); // vyčká 1 sekundu
 }

LED diody a mnoho dalšího lze zakoupit na internetovém obchodu dratek.cz

FB tw

Další podobné články