Model lokátoru se skládá z echo senzoru umístěném na desce, která se za pomocí servomotorku. Pokud senzor zjistí předmět v definované vzdálenosti zastaví se na 1 sekundu a oznámí to zvukem z buzzeru a pak nadále pokračuje v pohybu. Pohyb je definován jako kyvadlový – o 180 doprava/doleva a zpět ve smyčce.

Lokátor je složen ze základních Arduino součástek umístěných na konstrukci sestavené ze stavebnice Merkur.

Jedná se o projekt pro začátečníky.

Arduino součástky:

 • 1 x Infiduino Uno R3 Mainboard + 1 x USB cable(0.5m length)
 • 1 x Mini Breadboard
 • 1x HC-SR04 Ultrasonic Sensor
 • 1 x Passive Buzzer 5V
 • 1 x SG90 Servo motor
 • Propojovací drátky

Kód:

#include <Servo.h> 
Servo myservo; // create servo object to control a servo 
int servoPin = 9;
int trigPin = 11;  //Trig - green Jumper
int echoPin = 12;  //Echo - yellow Jumper
int speakerPin = 4;

//setup:
int alarmDistanceinCm = 30;//cm
int pauseIfDistance = 2000; // ms

void setup() {
 //Serial Port begin
 Serial.begin (9600);
 //Define inputs and outputs
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(speakerPin, OUTPUT);
 myservo.attach(servoPin); // attaches the servo on pin 9 to the servo object

}
 
void loop()
{
 int i=0;
 int servoPosition = 0;
 digitalWrite(speakerPin,LOW);
 //clock direction movements:
 for (i=0;i<180;i++) {
  ProcessEachServoStep(i);
 }
  //counter clock direction movements:
 for (i=180;i>=0;i--) {
  ProcessEachServoStep(i);
 }
}

void ProcessEachServoStep(int i) {
  
  int distance=0;
  distance= GetDistanceCm();
  Serial.println(distance);
  
    if (distance<alarmDistanceinCm) {
      ProcessAlarm();
    }
    
  myservo.write(i);
  delay(20); 
 
 }

void ProcessAlarm() {
//Code for alarm, e.g. buzzer:      
     tone(4,500);
     delay(pauseIfDistance);
     Serial.println("ALARM");
     noTone(4);
}

int GetDistanceCm() {
//method return distance from sensor in cm:

 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);

 pinMode(echoPin, INPUT);
 long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 
 // convert the time into a distance
 int cm = (duration/2) / 29.1;
 return cm;
}

 Krátké video

FB tw

Další podobné články