Pro známého vytvářím jednoduché ovládání pro světlo v místnosti. Zadání je jasné:

 • Krátký stisk - postupné rozsvícení do zadané hladiny
  • Další krátký stisk – postupné zhasnutí
  • Další dlouhý stisk – zvyšování intenzity
  • Další dlouhý stisk – snižování intenzity

Celý proces tvorby prototypu jsem zachytil na streamu, z kterého najdete níže celý záznam.

A pokud chcete získat vytvořený program, tak zde je k dispozici:

// Jedno tlačítko pro ovládání světel
/*
 • Krátký stisk – postupné rozsvícení do nastavené hladiny
 o Další krátký stisk – postupné zhasnutí
 o Další dlouhý stisk – zvyšování intenzity
 o Další dlouhý stisk – snižování intenzity
*/

// nastavení čísel pinů
#define pinTLA 2
#define pinLED 5

// definice
#define ON LOW
#define OFF HIGH
#define maxSvit 255
#define vychoziSvit maxSvit/2
#define debounceZpozdeni 50
#define zpozdeniKratkyStisk 1000
#define fadeKrok 50

//#define SerialDebug

// proměnné
int ledPWM = 0;
bool stavTlacitka = 1;
bool predchoziStav = 0;
bool predchoziDlouhyStav = 0;
unsigned long casStisku = 0;
unsigned long casOdSepnuti = 0;
bool smerIntenzity = HIGH;

void nastavLED(int ledPwm) {
 // ošetření přetečení
 if (ledPwm > 255) {
  ledPwm = 255;
 }
 // ošetření podtečení
 if (ledPwm < 0) {
  ledPwm = 0;
 }
 analogWrite(pinLED, ledPwm);
 ledPWM = ledPwm;
}

void postupneRozsvit(int maximum = 255) {
 // fade in from min to max in increments of 5 points:
 for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= maximum; fadeValue += 5) {
  // sets the value (range from 0 to 255):
  nastavLED(fadeValue);
  // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
  delay(fadeKrok);
 }
 // přepsání aktuální hodnoty PWM
 ledPWM = maximum;
 // nastavení výchozího směru intenzity
 smerIntenzity = HIGH;
}

void postupneZhasni(int maximum = 255) {
 // fade in from min to max in increments of 5 points:
 for (int fadeValue = maximum ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {
  // sets the value (range from 0 to 255):
  nastavLED(fadeValue);
  // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
  delay(fadeKrok);
 }
 // vypnutí LED
 digitalWrite(pinLED, LOW);
 // přepsání aktuální hodnoty PWM
 ledPWM = 0;
 // nastavení výchozího směru intenzity
 smerIntenzity = HIGH;
}

void setup() {
 // nastavení typ pinů
 pinMode(pinTLA, INPUT_PULLUP);
 pinMode(pinLED, OUTPUT);
#ifdef SerialDebug
 Serial.begin(115200);
#endif
}

void loop() {
 // načtení stavu tlačítka do proměnné
 bool nactiTlacitko = digitalRead(pinTLA);
 // kontrola předchozího stavu pro zjištění změny
 if (predchoziStav != nactiTlacitko) {
  casStisku = millis();
  if (nactiTlacitko == ON) {
   casOdSepnuti = millis();
  }
 }
 // vyhodnocení délky stisku
 if ((millis() - casStisku) > debounceZpozdeni) {
  // kontrola překlopení tlačítka
  if (stavTlacitka != nactiTlacitko) {
   stavTlacitka = nactiTlacitko;
   // kontrola ukončení stisku tlačítka
   if (stavTlacitka == OFF) {
#ifdef SerialDebug
    Serial.print("Delka stisku: ");
    Serial.println(millis() - casOdSepnuti);
#endif
    if ((millis() - casOdSepnuti) < zpozdeniKratkyStisk) {
     // kontrola aktuální PWM hodnoty
     if (ledPWM == 0) {
      postupneRozsvit(vychoziSvit);
     }
     else {
      postupneZhasni(ledPWM);
     }
    }
    else {
     smerIntenzity = !smerIntenzity;
#ifdef SerialDebug
     Serial.print("smerIntenzity: ");
     Serial.println(smerIntenzity);
#endif
    }
   }
  }
  else if ((millis() - casOdSepnuti) > zpozdeniKratkyStisk) {
   //
   if (nactiTlacitko == ON) {
    if (smerIntenzity == HIGH) {
     ledPWM += 1;
    }
    else {
     ledPWM -= 1;
    }
    nastavLED(ledPWM);
#ifdef SerialDebug
    Serial.print("nastavLED: ");
    Serial.println(ledPWM);
#endif
   }
  }
 }
 // přepsání předchozího stavu aktuálním
 predchoziStav = nactiTlacitko;
 // krátká pauza
 delay(10);
}

Pokračování s modelováním krabičky na tlačítko ve Fusion 360:

Příprava schéma pro pájení ve Fritzing:

Pájení a testování:

Pro další streamy se přidejte na https://www.twitch.tv/bastlir/

FB tw

Další podobné články