Náš čtenář Petr S. nám ke svému projektu zaslal schéma a Arduino kód. K úspěšnému přeložení je ještě nutné stáhnout tento soubor s uloženými melodiemi a poté cestu k němu změnit v kódu, viz komentář.

Schéma zapojení projektu

/*
Název: Tlacítko, bzucák a melodie
Autor: Petr Soudek
E-mail: spetr2050@gmail.com


*/
// nutné vyměnit za vlastní umístění
#include <D:\Arduino\examples\PETR_SOUDEK\sound\pitches\src\pitches.h>

#define TIME 200

int noteDuration = 1000 / 4; // delka noty

const int buttonPin = 2;  // pin ke kterému je pripojeno tlacítko


int buttonState = 0;     // soucasný stav tlacítka
int lastButtonState = 0;   // predchozí stav tlacítka

void setup() {
  // inicializujte pin tlacítka jako vstup:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
 
  // inicializujte sériovou komunikaci:
  Serial.begin(9600);
}


void loop() {
  // prectete vstupní pin tlacítka:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  
  // porovnejte buttonState (stav tlacítka) s predchozím stavem
  if (buttonState != lastButtonState) {
    // jestliže se stav zmenil, pust melodii
    if (buttonState == HIGH) {
      // jestliže je soucasný stav HIGH, tlacítko prešlo
      //z off na on:
       ovcaci();
     
      Serial.println("on");
      
    }
   
  }
  // uložte soucasný stav jako „poslední stav“, 
  //abyste ho mohli v príští smycce použít
  lastButtonState = buttonState;
  
  
}

void ovcaci()
 {
     Serial.println("ovcaci");
      for (int i=0; i <= 1; i++){
tone(10, NOTE_C4, noteDuration*2);
delay(noteDuration*2);
tone(10, NOTE_E4, noteDuration*2);
delay(noteDuration*2);
tone(10, NOTE_G4, noteDuration*4);
delay(noteDuration*4);
 
 }

  for (int i=0; i <= 1; i++){
tone(10, NOTE_E4, noteDuration);
 delay(noteDuration);
tone(10, NOTE_E4, noteDuration);
 delay(noteDuration);

tone(10, NOTE_D4, noteDuration);
 delay(noteDuration);
 tone(10, NOTE_E4, noteDuration);
 delay(noteDuration);

tone(10, NOTE_F4, noteDuration*2);
 delay(noteDuration*2);
 tone(10, NOTE_D4, noteDuration*2);
 delay(noteDuration*2);
 }


tone(10, NOTE_E4, noteDuration*2);
 delay(noteDuration*2);
 tone(10, NOTE_D4, noteDuration*2);
 delay(noteDuration*2);
tone(10, NOTE_C4, noteDuration*4);
 delay(noteDuration*4);
 
 }
// Autor: Petr Soudek
FB tw

Další podobné články