Zapojení a otestování IOT LPWAN SigFox Node UART Modemu s měřičem vlhkosti a teploty - DHT11 na vývojové desce - Arduino

- dnes jsem si připravil poněkud složitější projekt založený na odesílání dat z DHT11 do SigFox sítě a posléze směrování dat na ThingSpeak, avšak věřím že pokud budete následovat mé kroky, i vám se zadaří.

- po zakoupení samotného modemu doporučuji projít jeho instalaci na webu.

- poté si vytvořte profil na Thingspeaku a při vytváření "channelu" napište do kolonek přesně toto :

Pak si pohrajte s nastavením callbacku. Je nutné, abyste nejprve okopírovali text ze záložky API Keys v ThingSpeaku pro "Update a channel feed".

Ten si někam odložíme (třeba do textového editoru) a spojíme ho s kódem:

&field1={device}&field2={customData#cislo1}&field3={customData#cislo2}&field4={customData#cislo3}&field5={rssi}&field6={seqNumber

Výsledný kód pak bude vypadat nějak takto:

https://api.thingspeak.com/update?api_key=Váš-API-klíč&field1={device}&field2={customData#cislo1}&field3={customData#cislo2}&field4={customData#cislo3}&field5={rssi}&field6={seqNumber

Rozhodně kód nekopírujte odsud a nedoplňujte pouze API klíč!

 Spojení s modemem

V backend.sigfox.com půjdeme na Device type -> Callbacks -> New

Kolonky vyplňte cca. takto:

Potvrďte tlačítkem "Ok" a nyní zapojte do modemu anténu a spojte ho s Arduinem podle návodu na webu, ke kterému máte link výše.

Do Arduina připojte zároveň i DHT11 podle schématu níže (DHT22 lze také, ale musí se trochu poupravit kód).

A do Arduina nahrajte kód, který je níže:

// Sigfox modem - odesílání dat
#include "DHT.h"
// připojení potřebné knihovny
#include <SoftwareSerial.h>
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN 2 
// nastavení projojovacích pinů
#define TX 7
#define RX 8
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// inicializace softwarové sériové linky z knihovny
SoftwareSerial Sigfox(RX, TX);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("DHT11 test!");

 dht.begin();
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(9, INPUT);
 // zahájení komunikace po sériové lince rychlostí 9600 baud
 Serial.begin(9600);
 // zahájení komunikace po softwarové sériové lince rychlostí 9600 baud
 Sigfox.begin(9600);
 delay(1000);
 // odeslání první zprávy
 odesliData();

}

void loop() {
 // když dostaneme nějaké znaky na softwarové sériové lince,
 // odešleme je do počítače
 if (Sigfox.available()) {
  Serial.write(Sigfox.read());
 }
 // když dostaneme nějaké znaky na počítačové sériové lince,
 // odešleme je do Sigfox modulu
 if (Serial.available()) {
  Sigfox.write(Serial.read());
 }
 // každých 30 minut se provede následující odeslání dat
 // (30 minut je získáno tak, že načteme počet vteřin od
 // zapnutí napájení, zjistíme zbytek po dělení 1800 vteřinami
 // a pokud je tento zbytek 0, máme 30 minutový interval)
  if ((millis()/1000 % 1800) == 0) {
  odesliData();
 }
}
void odesliData() {
  // vytvoření proměnné typu char o velikosti 4 znaků,
  // do 4 hexa znaků lze uložit číslo typu uint
  // (velikost 0 až 65535)
  char zprava[12];
  // vytvoření proměnné typu unsigned integer a načtení hodnoty
  // analogového pinu A0
  float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 float f = dht.readTemperature(true);
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
  unsigned int cislo1 = (t);
  unsigned int cislo2 = (h);
  unsigned int cislo3 = analogRead(A2);
  // převod načteného čísla na hexadecimální tvar o 4 znacích
  sprintf(zprava, "%04X%04X%04X", cislo1, cislo2, cislo3);
  Serial.print("Odeslani dat do Sigfox site, odesilam: ");
  Serial.print(cislo1);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(cislo2);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(cislo3);
  Serial.print(", hexa tvar: ");
  Serial.println(zprava);
  Sigfox.print("AT$SF=");
  Sigfox.println(zprava);
  
  delay(1000);
  
}

Pokud jste vše správně nastavili, měla by se po nahrání změnit data stavu posledního přijmutí zprávy na hlavní straně "Device" na stránce backend.sigfox.com. a pokud jste dobře nastavili i callback, budete mít na ThingSpeaku data.

Jádro editovaného zdrojového kódu: http://navody.dratek.cz/

Dotazy pište na: adahu04@gmail.com

FB tw

Další podobné články