Motivace :
Tchán léta jezdí Corsičkou a letos nastala štrapác, tachometr vypověděl službu, rafička splaskla k nule a hotovo. Pokusy nahradit čidlo v bloku motoru opakovaně selhaly a tak nastoupila alternativa satelitního měření rychlosti a analogového zobrazení aktuální rychlosti na tachometru. Vzorkování rychlosti v rozsahu 1 ~ 5 Hz bezpečně vyhoví potřebám analogového sledovače a postačí i bez nutnosti měnit uloženou defaultní konfiguraci GPS přijímače u-blox Neo-6M. Prototypové řešení volně zobrazuje aktuálně poslední přečtený údaj o rychlosti a tento pasivní mód je možné dále rozšiřovat zařazením aktivního filtru a vyhlazováním údajů pomocí modelovaného systému druhého řádu ( rychlost, zrychlení ).

obrázek

BoM ( Bill-of-Material ) :
1x mikrokontrolér Arduino Nano, klon CH340 (+5V)
1x přijímač GPS u-blox Neo-6M (+5V)
1x zobrazovací tachometr na bázi servomotoru SG90 (+5V)
1x USB-napaječ z palubní zásuvky (+5V)
1x USB-USB kabel napájení desky a přijímače GPS
1x sada propojovacích kabelů

Použité knihovny :- standardní knihovna Arduino IDE SoftwareSerial- standardní knihovna Arduino IDE Servo- standardní knihovna Arduino IDE TinyGPS++  viz: [file:TinyGPSPlus-1.0.2b.zip]Zdrojový kód :/* ARDUINO NANO        [doc:https://dratek.cz/arduino/1069-eses-klon-arduino-nano-ch340.html]
  Rx_DATA from u-Blox GPS-6M [doc:https://web.archive.org/web/20200610071942/https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox6_ReceiverDescrProtSpec_(GPS.G6-SW-10018)_Public.pdf]
 -----+5V->   o-Vcc_GPS-6M [+  https://dratek.cz/arduino/1510-gps-neo-6m-gyneo6mv2-modul-s-antenou.html]
 ---TxPin->   o--Rx_GPS-6M
    o-GND_GPS-6M
         
 PWM_out to SERVO  SG90  [doc:https://www.peckamodel.cz/jix-sg90-1-9g-mini-servo-sg90]
 servoPin-> o--------SG90-PWM-(orange/yellow)--
 -----+5V-> o--------SG90-Vcc-(red)------------
 -----GND-> o--------SG90-GND-(brown)---------- */
//-----------------------------------------------------------
#include <TinyGPS++.h>              // GPS  toolkit used for NMEA-messages decodes, ref.[doc:Pg.63/210]
#include <Servo.h>                // SERVO toolkit used to drive SG90
#include <SoftwareSerial.h>            // UART RS-232 from the GPS-6M device
//-----------------------------------------------------------
#define GPSBaud 9600               // UART         GPS-6M device default port speed is 9600-8-1-none [doc:Pg.7/210]
#define  RxPin  2               // UART [2]_Rx Rx_GPS-6M
#define servoPin  9               // PWM [9]_PWM----->  SERVO-SG90_PWM_signal_IN
#define servoOnExit 0               // 
//-----------------------------------------------------------
TinyGPSPlus  gps;                // new TinyGPS++ object for DECODEs
SoftwareSerial gpsSerial( RxPin, TxPin );     // new SERIAL instance for connection to the u-blox GPS-6M device
Servo     meTachometroveSERVO;        // new SERVO instance
int      servoKMH = 0;           // new int-variable to store GPS-reported speed [km/h].. [ToDo] as aRotatingBUFFER[3] in a 2nd-Order PDE speed-approximator
//-----------------------------------------------------------
void setup() { Serial.begin(   9600 );    // Start the Arduino hardware TTY port at 9600 baud
       gpsSerial.begin(  GPSBaud );    // Start the software SERIAL port at the GPS's baud (u-blox default value [fine for serving at about ~1 Hz GPS update messages] )
  meTachometroveSERVO.attach( servoPin );    //  Set the Arduino hardware PIN[servoPIN] dedicated to PWM driving SG90-servo
}
//-----------------------------------------------------------
void loop() {
 while (       gpsSerial.available() > 0 ) // every time a new sentence is correctly encoded
  if ( gps.encode( gpsSerial.read() ) ) {   //   READ it
                displayDATA();  //   TTY report [via USB to PC-host, if present] .... [ToDo] could be removed for a headless, production code
     if ( gps.speed.isValid() ) update();  //   TEST / UPD if .isValid() ...................... [ToDo] could be extended with a 2nd-Order PDE speed-approximator
     meTachometroveSERVO.write( servoKMH ); //   SET SG90-servo ( Corsa will never fly > 140 )... [ToDo] could be constrain()-fused for non-Corsa vehicles like UL-s
     readGpsWhileInDELAY( 800 );       //   WAIT read-feeding the gps-object for about 800 [ms] (ref. about the 1 Hz GPS-update)
  }
//FUSE/////////////////////////------------------------------------------------------------------------------------- FUSE
 if (       millis() > 5000        // soft-timeout 5[s] ~ if 5000 milliseconds pass and there are no characters coming in
   & gps.charsProcessed() <  10 ) {      //          and too few CHARs came
    Serial.println("No GPS detected");    //            show "No GPS detected" on TTY port [via USB to PC, if present]
    meTachometroveSERVO.write( servoOnExit ); //            SET
              delay( 1000 );    //
    meTachometroveSERVO.detach();       //            fuse SERVO out
    while ( true ); // _______________________________________________________________________________________________________________ FOREVER _EndOfGame_STATE_LOCKOUT__
 }
}
//-----------------------------------------------------------
static void update() {              //   UPD if .isValid() ............................ [ToDo] could be extended with a 2nd-Order PDE speed-approximator
   servoKMH = map( (int)gps.speed.kmph(),    //   map int( .kmph() )
            0,             //     mapFromLo ~  0 km/h ....... (? dead zone around a walking speed ? :o)
           160,             //     mapFromHi ~ 160 km/h ....... (a speed Opel Corsa ought never get ;)
            4,             //      mapToLo ~  4 of 180 steps
           176             //      mapToHi ~ 176 of 180 steps 
           );              //
}
//-----------------------------------------------------------
static void displayDATA() {                      Serial.println();
                                   Serial.println();
 if ( gps.location.isValid() ) { Serial.print(  "Latitude: " );  Serial.println( gps.location.lat(), 6 );
                  Serial.print(  "Longitude: " );  Serial.println( gps.location.lng(), 6 );
                  Serial.print(  "Altitude: " );  Serial.println( gps.altitude.meters() );
 }
 else                                Serial.println( "Location: Not Available" );
 if ( gps.date.isValid() )   { Serial.print(  "Date: " );    Serial.print(  gps.date.month() ); Serial.print( "/" );
                                   Serial.print(  gps.date.day()  ); Serial.print( "/" );
                                   Serial.println( gps.date.year() );
 }
 else                                Serial.println( "Date: Not Available" );
 if ( gps.time.isValid() )   { Serial.print(  "Time: " );
                  if ( gps.time.hour()  < 10 )   Serial.print(  F( "0" ) );
                                   Serial.print(  gps.time.hour()  ); Serial.print( ":" );
                  if ( gps.time.minute() < 10 )   Serial.print(  F( "0" ) );
                                   Serial.print(  gps.time.minute() ); Serial.print( ":" );
                  if ( gps.time.second() < 10 )   Serial.print(  F( "0" ) );
                                   Serial.print(  gps.time.second() ); Serial.print( "." );
                  if ( gps.time.centisecond() < 10 ) Serial.print(  F( "0" ) );
                                   Serial.println( gps.time.centisecond() );
 }
 else                                Serial.println( "Time: Not Available" );
}
//-----------------------------------------------------------
static void readGpsWhileInDELAY( unsigned long ms ) {
 unsigned long start = millis();
 do { while ( gpsSerial.available() ) gps.encode( gpsSerial.read() );
 }  while ( millis() - start < ms );
}

a

FB tw

Další podobné články