Projekt od našeho čtenáře Petra S. - Použití jakéhokoliv dálkového ovladače

Schéma zapojení projektu

Popis:

V tomto projektu bych chtěl ukázat jak můžeme použít jakýkoliv dálkový ovladač co máte v domácnosti k ovládání Arduina. Zároveň si ukážeme použití sedmi-segmentového displeje. Každý dálkový ovladač vysílá jiné kódy, takže nejprve si budeme muset zjistit jaké kódy vysílají jednotlivá tlačítka na ovladači. K tomu použijeme výstup na Serial monitor. Zapojte IR přijímač podle schématu a potom na dálkovém ovladači stiskněte některé tlačítko (třeba jedničku). Serial monitor vám vypíše kód který toto tlačítko vysílá. V případě mnou použitého ovladače je to 8C03F. V programu si budete muset upravit funkci translateIR(). Musíte zaměnit kódy na ty co vysílá váš ovladač. Všimněte si že před kódem je třeba připsat 0x. Pro správné přeložení a nahrání uvedeného ukázkového kódu je nutné stáhnout a naimportovat knihovny IRremote a SevSeg, které jsou ke stažení zde, návod jak na to je uveden zde

#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#include "SevSeg.h"

SevSeg sevseg; //inicializace 7digit displ

int receiver = 10; // pin IR
IRrecv irrecv(receiver);      // create instance of 'irrecv'
decode_results results;

 void setup() 
 {
 Serial.begin(9600);
 // setup pro 7digit
 byte numDigits = 4; 
 byte digitPins[] = {10, 11, 12, 13};
 byte segmentPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
 
 sevseg.begin(COMMON_CATHODE, numDigits, digitPins, segmentPins); 
 sevseg.setBrightness(90);

 // setup pro 7digit END
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver

}

void loop() {
 
  if (irrecv.decode( & results)) // prisel IR signal?
  {
    Serial.print("kod ");
    Serial.println(results.value, HEX); //vypis kodu
    int tlacitko1 = translateIR(); // prirazeni kodu k cislu
    sevseg.setNumber(tlacitko1, 0); // zobrazeni cisla na display
    delay(500);
    irrecv.resume();
  }
  sevseg.refreshDisplay(); 
}


int translateIR() // prevede kod na cislo
{

 int tlacitko = 0 ;
 switch(results.value)
 {
 case 0x8C03F: tlacitko = 1;  break;
 case 0x820DF: tlacitko = 2;  break;
 case 0x8A05F: tlacitko = 3;  break;
 case 0x8609F: tlacitko = 4;  break;
 case 0x8E01F: tlacitko = 5;  break;
 case 0x810EF: tlacitko = 6;  break;
 default: 
  Serial.println(" jine tlacitko  ");
 }// End Case

 
 return tlacitko;
} //konec funkce translateIR
/// konec - celý program ///

V druhé části projektu si zapojíme sedmi-segmentový displej a zobrazíme na něm číslo zmáčknuté na ovladači. Bohužel Arduino UNO nemá dostatek pinů na kompletní zapojení displeje a IR přijímače, tak ponecháme na displeji jednu číslici nezapojenou. Pro přehlednost jsem nakreslili schéma zapojení IR a displeje zvlášť.

Schéma zapojení projektu 1

Schéma zapojení projektu 2

Sedmi segmentových displejů existuje několik druhů, já jsem použil 5641AS pro který platí zapojení:

http://haneefputtur.com/7-segment-4-digit-led-display-sma420564-using-arduino.html

Poznámka od našeho čtenáře Radka:
Dle vyobrazení na schématu se jedná o součástku TFMS 5360, která podle katalogového listu je zapojena špatně. Viz obrázek níže:
Senzor

FB tw

Další podobné články