V tomto projektu jsem oživil svou starou lampičku, z které kdysi vypadl vypínač. Nejedná se o složitý projekt, ale spojuje ovládání spotřebiče pomocí Arduina a tvorbu vlastní aplikace MIT App Inventorem.

Seznam komponent:

 • Arduino Uno
 • Relé
 • Bluetooth modul HC-05
 • 1N4001 dioda
 • NPN tranzistor 8050
 • 1kΩ rezistor
 • Nepájivé pole, vodiče

Zapojení

Nejprve jsem lampičku dvěma vodiči připájel k relé. Je připojena k NC a COM pinům na relé, díky čemuž je ji možné používat i bez připojení k desce. Následně jsem relé zapojil k Arduinu pomocí NPN tranzistoru 8050, 1N4001 diody a 1kΩ rezistoru, jak je vidět na schématu. Je důležité piny na relé důkladně izolovat. Nakonec jsem ještě připojil Bluetooth modul HC-05 (RX k pinu 11 a TX k pinu 10 na Arduinu).

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Mobilní aplikace

Pro tvorbu aplikace jsem využil MIT App Inventor 2 (https://appinventor.mit.edu). V něm jsem si nejprve umístil všechny elementy na své místo, přejmenoval je a přidal styly.

Lampička ovládaná mobilním telefonem

V sekci Blocks jsem nejprve vytvořil proměnné a funkci pro připojení přes bluetooth. Po vybrání správného zařízení se aplikace připojí a lampička se vypne.

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Po kliknutí na tlačítko se do proměnné zapíše systémový čas a přičte se k němu případná prodleva v milisekundách.

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Následuje funkce, která se provádí pokaždé, když vyprší časovač. Nejdříve ověří, jestli se lampička má zapnout nebo vypnout (proměnná casovacZapnuty), zkontroluje čas a poté pošle Arduinu „a“ (zapnout lampičku), nebo „b“ (vypnout lampičku). Při kliknutí na tlačítko „Vynulovat“ se do polí pro zápis prodlevy zapíše „0“.

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Program pro Arduino

#include <SoftwareSerial.h>  // Import knihovny

#define RX 11         // Pin spojený s RX u Bluetooth modulu
#define TX 10         // Pin spojený s TX
#define pinRele 8       // Pin spojený s relé
SoftwareSerial bluetooth(TX, RX); // Objekt sériové komunikace

void setup() {
 bluetooth.begin(9600);    // Začátek komunikace
 pinMode(pinRele,OUTPUT);   
}

void loop() {
 byte BluetoothData;      // Proměnná pro ukládání dat
 if (bluetooth.available()>0){ 
   BluetoothData=bluetooth.read(); // Uložení dat z komunikace
  switch (BluetoothData){
   case 'a':
    digitalWrite(pinRele,LOW); // COM spojený s NC, lampička se zapne
    break;
   case 'b':
    digitalWrite(pinRele,HIGH); // COM spojený s NO, lampička se vypne
    break;
  } 
 } 
}

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Lampička ovládaná mobilním telefonem

Lampička ovládaná mobilním telefonem

FB tw

Další podobné články