V tomto projektu vám předvedu, jak lze pomocí jednoduchých součástek kontrolovat teplotu a vlhkost v pokoji a nastavit tak např. svoje topení. Výhodou tohoto projektu je snadné zapojení, skript i rozšiřitelnost. Projekt se dá rozšířit pomocí relé modulů, které by zapínaly nebo vypínaly topení.

Schéma zapojení

Zapojení je velmi jednoduché. Stačí na nepájivé pole zapojit teploměr/vlhkoměr DHT11, 3 ledky a odpory. První pin teploměru zapojíme na 5V Arduina, druhý pin zapojíme na 5. digitální pin na Arduinu a poslední, 4. pin zapojíme na zem Arduina. Dále jednoduše přes odpor zapojíme 3 led diody (červenou, zelenou a modrou) můžete samozřejmě použít i RGB diodu, ale výsledný skript i zapojení by bylo o něco těžší.

Kontrolování teploty v pokoji s Arduino UNO

Ukázka teploměru s LED diodami

Zdrojový kód

Zdrojový kód začíná definováním proměnných s pinem LED diod. Dále se importuje knihovna pro teploměr DHT11 a vytvoří se instance. Ve funkci setup se nejprve nastaví naše LED diody jako výstupní a začne sériová komunikace. Dále se spustí komunikace teploměru/vlhkoměru s arduinem.
V nekonečné smyčce loop se nejdříve vytvoří proměnné teploty a vlhkosti, poté se podmínkou if ošetří případné problémy s komunikací. Pokud se vše povede, vypíše se teplota a vlhkost na sériové lince. To celé se opakuje po 1500 milisekundách znovu.
Poté nastává čas na naše diody. Pomocí podmínek if si nastavíme, kdy se má jaká LED rozsvítit. V mém případě jsem nastavil, že pokud teplota bude větší než 21 stupňů, rozsvítí se červená dioda, pokud bude vlhkost větší než 55 procent, rozsvítí se modrá dioda a pokud bude vše v pořádku, bude svítit dioda zelená. Podmínky si samozřejmě můžete nastavit podle svého. Projekt je vhodný například k regulaci správné teploty a vlhkosti pro spánek. Každý totiž ví, že lépe se spí při nizší teplotě než v přetopeném bytu :-D.

int zelena = A0;
int cervena = A1;
int modra = A2;

#include "DHT.h"
#define typDHT11 DHT11
#define pinDHT 5
DHT mojeDHT(pinDHT, typDHT11);

void setup() {
 pinMode(zelena, OUTPUT);
 pinMode(modra, OUTPUT);
 pinMode(cervena, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
 mojeDHT.begin();
}

void loop() {

 float teplota = mojeDHT.readTemperature();
 float vlhkost = mojeDHT.readHumidity();

 if (isnan(teplota) || isnan(vlhkost)) {
  Serial.println("Chyba při čtení z DHT senzoru!");
 } else {
  Serial.print("Teplota: ");
  Serial.print(teplota);
  Serial.print(" stupnu Celsia, ");
  Serial.print("vlhkost: ");
  Serial.print(vlhkost);
  Serial.println(" %");
 }

 if (teplota > 21) {
  digitalWrite(cervena, HIGH);
 }

 else if (vlhkost > 55) {
  digitalWrite(modra, HIGH);
 }

 else {
  digitalWrite(zelena, HIGH);
  digitalWrite(cervena, LOW);
  digitalWrite(modra, LOW);
 }

 delay(1500);
}

 Ukázka funkce zařízeníUkázka teploměru s LED diodami 2

Použité součástky a moduly:

FB tw

Další podobné články