Takže počítám, že máte sehnané disketové mechaniky (stačí i jedna), nějaké Arduino (já zkoušel Uno a Mega), napájecí zdroj k mechanikám a propojovací kablíky.

Zapojení disketových mechanik

Nejběžnější je, že seženete kabel který bude pro připojení dvou disketových mechanik. Tento kabel má vedení k prvnímu konektoru přímé, k druhému jsou určité vodiče prohozené.

Flašinet z disketových mechanik 1

Konektor, který je od zbývajících dvou nejdále, tím budeme připojovat kabel k Arduinu.
Konektor, který je na druhém konci (za překřížením vodičů), zapojíme do disketové mechaniky.
Poté je připojení konektoru k Arduinu následující:

Flašinet z disketových mechanik 2

Pin 1 je na straně, kde je na kabelu červený pruh, pin 13 spojit s pinem 19. Tyto dva vodiče následně připojit k Arduino digitálnímu výstupu 2. Pin 17 připojit k Arduino digitálnímu výstupu 3. Pin 18 připojit k Arduino pinu GND. Pokud chcete připojit i další mechaniky, tak pin 13+19 připojte k pinu 4, 6, 8, 10 atd a pin 17 k pinu 5, 7, 9 atd. Pokud jsou mechaniky zapojeny na stejný zdroj napájení, není třeba ke všem vést pin 18-GND; stačí jej vést pouze k jedné mechanice.

Software

Software se skládá ze dvou částí.

První je program, který je potřeba nahrát do Arduina. Nachází se ve složce Moppy-moppy-advanced\Arduino\Moppy\Moppy.ino . Při nahrávání dejte pozor zda máte vybrané správné Arduino (Uno, Mega atd.)

Druhý je program, který je potřeba otevřít jako projekt v Netbeans. 

Flašinet z disketových mechanik 3

Po zprovoznění Netbeans jej spustíme, zvolíme File->Open Project 

Flašinet z disketových mechanik 4

a vybereme složku Moppy-moppy-advanced\Java\MoppyDesk. Označíme ji a klikneme na Open Project. 

Flašinet z disketových mechanik 5

Poté projekt spustíme – buď v horní liště zeleným tlačítkem Play nebo zmáčkneme klávesu F6. 

Flašinet z disketových mechanik 6

Otevře se nám ovládací program. Zde po spuštění v pravé polovině okna zatrhneme tolik zatržítek, kolik mechanik máme připojeno. Takže například pro tři mechaniky zatrhneme políčka 1, 2 a 3. U zatržených políček necháme vybráno Moppy serial: COMx kde x je číslo portu. Poté klikneme ve spodní části okna na tlačítko Connect. Následně v levé části programu klikneme na Load Sequence a následně vybereme hudební soubor, který chceme přehrát (musí to být hudební soubor ve formátu mid). Poté již stačí stisknout tlačítko Start a mechaniky začnou hrát.

FB tw

Další podobné články