Automatická_zavora

Cílem tohoto projektu je vytvořit automatickou parkovací závoru, která využívá infračervený (IR) senzor k detekci přítomnosti vozidla a servo motor k pohybu závory nahoru a dolů. Tento systém je navržen tak, aby usnadnil vstup a výstup vozidel na parkoviště bez nutnosti lidského zásahu.

Program pro Arduino UNO:

#include <Servo.h>
Servo Serv;
int pinIR = 2;
int pinServo = 9;
int val = 0;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(pinIR, INPUT);
 Serv.attach(pinServo);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 val = digitalRead(pinIR);

 if (val == 1) {
  Serv.write(90);
  delay(1);
 }
 if (val == 0) {
  Serv.write(160);
  delay(2000);
 }
}

Použité komponenty:

FB tw

Další podobné články