LED semafor je jeden z jednodušších projektů, jak už je z názvu poznat, tak je to semafor vytvořený z LED diod.

Semafor bude fungovat tak že se po zmáčknutí tlačítka zapne červená pro auta a zelená pro chodce – a po chvíli se zase vrátí do původního stavu – toto se stane popořadě jako v normálním semaforu.

Arduino LED semafor

Použité součástky:

1)    arduino deska

2)    2x zelená LED

3)    2x červená LED

4)    1x žlutá LED

5)    1x tlačítko

6)    5x 220Ω rezistor (červená – červená – hnědá – zlatá)

7)    1x 10kΩ rezistor (hnědá – černá – oranžová – zlatá)

8)    kabely

Jak už jsem říkal, tak zapojení je velmi jednoduché, jediné, co je potřeba, je zapojit LEDky přes rezistory (220Ω) do pinů, aby fungoval program níže, je potřeba zapojit je takto: červená – auta = 2, žlutá – auta = 3, zelená – auta = 4, zelená – chodci = 7, červená – chodci = 6, a poté zapojit tlačítko – to se zapojuje stejně jako v arduino knížce – to znamená jedna strana do plusu (5v) a druhá do pinu a přes rezistor (10kΩ) do minusu – podle programu do pinu 5.

Schéma zapojení Arduino LED semaforu

Program je také lehký – na začátku se piny 2, 3, 4, 6 a 7 nastaví na input a pin 5 na output, také se zapne autům zelená a chodcům červená, dále se pořád dokola kontroluje, jestli je v pinu pět elektřina (tlačítko je zmáčknuté) a pokud ano, tak se zapne sekvence semaforu.

int cervena = 2; //pin 2 je červená
int zluta = 3; //pin 3 je žlutá
int zelena = 4; //pin 4 je zelená
int zelenaL = 7; //pin 7 je zelená pro chodce
int cervenaL = 6; //pin 6 je červená pro chodce
int tlacitko = 5; //pin 5 je tlačítko

void setup() {
 pinMode(cervena, OUTPUT); //červená je výstup
 pinMode(zluta, OUTPUT); //žlutá je výstup
 pinMode(zelena, OUTPUT); //zelená je výstup
 pinMode(zelenaL, OUTPUT); //zelená pro chodce je výstup
 pinMode(cervenaL, OUTPUT); //červená pro chodce je výstup
 pinMode(tlacitko, INPUT); //tlačítko je vstup
 digitalWrite(zelena, HIGH); //zapnout zelenou
 digitalWrite(cervenaL, HIGH); //zapnout červenou chodcům
}

void loop() {
 if (digitalRead(tlacitko) == HIGH) { //pokud je tlačítko zapnuté
  digitalWrite(zelena, LOW); //vypnout zelenou
  digitalWrite(zluta, HIGH); //zapnout žlutou
  delay(500); //počkat 0.5 sekund
  digitalWrite(zluta, LOW); //vypnout žlutou
  digitalWrite(cervena, HIGH); //zapnout červenou
  delay(500); //počkat 0.5 sekund
  digitalWrite(cervenaL, LOW); //vypnout červenou pro chodce
  digitalWrite(zelenaL, HIGH); //zapnout zelenou pro chodce
  delay(5000); //počkat 5 sekund
  digitalWrite(zelenaL, LOW); //vypnout zelenou pro chodce
  digitalWrite(cervenaL, HIGH); //zapnout červenou pro chodce
  delay(500); //počkat 0.5 sekund
  digitalWrite(zluta, HIGH); //zapnout žlutou
  delay(500); //počkat 0.5 sekund
  digitalWrite(cervena, LOW); //vypnout červenou
  digitalWrite(zluta, LOW); //vypnout žlutou
  digitalWrite(zelena, HIGH); //zapnout zelenou
 }
}
FB tw

Další podobné články