Co to umí:

Když detektor zachytí předmět bližší než 80cm, pošle vám do aplikace upozornění. Může se hodit, aby vám hlídal pokoj, kancelář a nebo jen pro vyzkoušení připojení bluetooth modulu k arduinu.

Co je třeba:

  • arduino uno
  • ultrazvukový měřič vzdálenosti
  • bluetooth modul
  • propojovací dráty
  • aplikaci : arduino bluetooth controller

Postup výroby:

K ultrazvukovému měřiči vzdálenosti vedou čtyři dráty : VCC-5V, GND-ZEM, TRIGGER-DIGITÁLNÍ PIN Č. 3, ECHO-DIGITÁLNÍ PIN Č.2.

Pin TRIGGER se použije k vyslání ultrazvukového impulsu a pin ECHO se použije k přijetí odraženého impulsu.

K bluetooth modulu vedou také čtyři dráty : VCC-5V, GND-ZEM, Tx NA MODULU NA Rx NA ARDUINU, Rx NA MODULU NA Tx NA ARDUINU.

Poté je nutno nahrát program. Při nahrávání programu musíme odpojit bluetooth modul a připojit ho až po vypojení z počítače. V aplikaci ARDUINO BLUETOOTH CONTROLLER klikneme na  HC-06 a vybereme TERMINAL MODE. Už můžeme jen čekat až detekuje předmět blíž než 80 cm.

Není nutné mít shield na arduino. Já ho mám jen kvůli většímu množství dostupných konektorů.

Honzík, 12 let

FB tw

Další podobné články